Digiqole ad

รองนายกฯ จุรินทร์ มอบหมายตัวแทนจาก กฟก. ร่วมหาข้อสรุปแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร

 รองนายกฯ จุรินทร์ มอบหมายตัวแทนจาก กฟก. ร่วมหาข้อสรุปแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร
Social sharing
Digiqole ad

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มาพบปะพี่น้องเกษตรกรสมาชิก ที่เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สิน บริเวณหน้ากระทรวงการคลัง และได้มอบหมายให้นายศรายุทธ ยิ้มยวน กรรมการบริหาร นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมหารือแก้ไขปัญหาร่วมกับ นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมรับฟังด้วย ซึ่งที่ประชุมที่มีมติ ดังนี้


1. กรณีหนี้ 4 แบงค์รัฐ เกษตรกรจะรอฟังผลการประชุมของบอร์ดธ.ก.ส. พรุ่งนี้ ว่าจะเป็นไปตามที่กลุ่มเกษตรกรเรียกร้องหรือไม่ ถ้าเป็นไปข้อเสนอเกษตรกรก็จะเดินทางกลับบ้าน แต่ถ้ามติบอร์ดธ.ก.ส. ไม่ได้ตามที่เรียกร้อง เกษตรกรจะยังอยู่ต่อเพื่อเจรจาหาทางออกกับเจ้าหนี้ต่อไป
2. กรณีหนี้ธนาคารพาณิชย์ ภายใต้สมาชิกสมาคมธนาคารไทย ประเด็นหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท เห็นควรหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ( กฟก./เจ้าหนี้/สมาคมฯ) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ซื้อหนี้ร่วมกัน ในวันที่ 5 มี.ค.นี้

 

Facebook Comments

Related post