Digiqole ad

“รองชุม” เป็นประธานคัดเลือก ผู้รับรางวัลดีเด่นด้านกีฬา “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2565

 “รองชุม” เป็นประธานคัดเลือก ผู้รับรางวัลดีเด่นด้านกีฬา “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2565
Social sharing
Digiqole ad

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 /2565 ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทย 

โดยมี ศาสตราจารย์ เจริญ กระบวนรัตน์,พล.ต.โอสถ ภาวิไล ผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิก,นายสงวน โฆษะวินทะ ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิก ,นายปรีชา ลาลุน ผอ.ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต ผอ.กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผอ.กองการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ,น.ส.ณชุมา สิทธิจำรูญ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศ และตัวแทนจากกรมพลศึกษา, ตัวแทนสื่อมวลชนนายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ,นายภานพ ใจเกื้อ เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย,นายศิริ สารผล ตัวแทนสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, นายสมยศ แดงยวน ตัวแทนสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย และนายเลอภพ โสรัสน์ คณะอนุกรรมการ

เพื่อพิจารณารวบรวมรายชื่อนักกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี จำนวน 40 รางวัลจาก 13 ประเภท ที่จะมีมอบให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ใน”วันกีฬาแห่งชาติ” 16 ธันวาคม 2565 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาที่โดดเด่นประจำปี ทั้งนักกีฬาคนปกติ และคนพิการ ที่ทำผลงานในการแข่งขันระดับโลก ภูมิภาคเอเชีย อาเซียน รวมทั้งบุคลากรวงการกีฬา ในเบื้องต้น

ซึ่ง นายประชุม บุญเทียม ได้กำชับให้ฝ่ายเป็นเลิศเก็บข้อมูลนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดให้ครบถ้วนเพื่อความละเอียดในการพิจารณา ทั้งผลงานการแข่งขันในระดับต่างๆ สถิติ และอื่นๆ รวมถึงประเทศที่เข้าร่วมในแต่ละอีเวนต์ และหาข้อมูลเชิงลึกมาประกอบการพิจารณาครั้งสุดท้าย อีกครั้งในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ก่อนจะมอบรางวัลวันที่ 16 ธันวาคม ใน”วันกีฬาแห่งชาติ”

Facebook Comments

Related post