Digiqole ad

รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง สร้างกลยุทธ์ “ประชาสัมพันธ์” สู่สากล  

 รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง สร้างกลยุทธ์ “ประชาสัมพันธ์” สู่สากล  
Social sharing
Digiqole ad

เราจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ ที่ไม่ใช่แค่การสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ ให้ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการสร้างสังคม และประเทศชาติต่อไปเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR) ใช้เป็นหลักยึดในการทำงาน โดยเฉพาะ งานด้านประชาสัมพันธ์  

ประชาสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วม

งานด้านประชาสัมพันธ์ อาจเรียกว่า เป็นหนึ่งงานสำคัญที่ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนงานทุกด้านของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปในการทำงานของผม เรื่องของเป้าหมายถือเป็นเรื่องสำคัญ จะทำอะไรก็ต้องมีเป้าหมาย พอมีเป้าหมายแล้วจึงมาทำแผน แล้วแผนในแบบของผมเอง ก็จะเป็นแผนระยะยาวไม่ได้ เพราะโลกของเราทุกวันนี้ เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก เช่นเดียวกับ นักศึกษา เราพยายามให้เขาวางเป้าหมายของตัวเองเช่นกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราปลูกฝังนักศึกษาของเราด้วย 

ไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งเป้าหมายเท่านั้น การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ตามแนวทางของ รองอธิการ ที่ดูแลกิจการด้านประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญ ที่ไม่ได้ยึดหลักการทำงาน ที่เน้นไปที่คนใดคนหนึ่ง หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น 

รองอธิการบดี มทร. รัตนโกสินทร์ เล่าว่า หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการทำประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้ผลดีที่สุดก็คือ การใช้ตัวนักศึกษาของ มทร.รัตนโกสินทร์เราใช้นักศึกษาของเรา เป็นเหมือนสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่ใช่แค่นักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ศิษย์เก่า ตลอดจน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และ ผู้ปกครองของนักศึกษา เป็นนักประชาสัมพันธ์ (PR) ให้กับมหาวิทยาลัยของเรา เพราะเมื่อเราดูแลพวกเขาดี สิ่งเหล่านี้ ก็จะสะท้อนกลับมาอย่างเป็นรูปธรรม 

ตอบโจทย์ทุกบริบท

แม้ว่า มทร.รัตนโกสินทร์ จะไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่โตมากนัก ทว่า สำหรับ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียงแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถือได้ว่า มีศักยภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งสถาบันของเรา จะตอบโจทย์ทุกบริบท ที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยของเรา ยังได้ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะการลงนามความร่วมมือในการพัฒนางานด้านการศึกษาร่วมกัน หรือแม้แต่การไปดูงานที่ต่างประเทศ อย่างหากเป็นเรื่องของเทคโนโลยี หรือ ทักษะด้านวิศวกรรม เราก็จะพานักศึกษาของเราไปดูงานที่ประเทศเยอรมนี 

นอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนาหลักสูตรด้านการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดยเราได้วางหลักสูตรตามแบบ Chinese Program ด้วยการเรียนในเมืองไทย 2 ปี และไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีนอีก 2 ปีเรียกว่า เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในด้านการศึกษาที่ ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ กลายเป็นที่สนใจของนักเรียน และนักศึกษารุ่นใหม่

รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ยังบอกด้วยว่า แม้มหาวิทยาลัยแหงนี้ จะก่อตั้ง และมีอายุได้เพียงแค่ 17 ปี แต่ด้วยแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง จึงน่าจะเป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่า ภาพของ มทร.รัตนโกสินทร์ในอนาคต จะต้องกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งอย่างแน่นอน และยังเป็นสิ่งที่ รองอธิการบดี ที่กำกับดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยตอกย้ำด้วยว่า จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ การประชาสัมพันธ์ในวันนี้ ของมหาวิทยาลัย ก้าวไปสู่ระดับสากล

ทิศทางและความเปลี่ยนแปลง

นอกจากเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ไปสู่ระดับสากลแล้ว เรื่องของทิศทาง และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ยังเป็นสิ่งที่ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง ให้ความสำคัญด้วยเช่นกันวันนี้ ทิศทางและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เรียกได้ว่า มีส่วนช่วยในการเข้าไปเสริมองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเราอย่างมาก โดยวันนี้ เรามุ่งเน้นอยู่ 2 เรื่องคือ ภาษาและเทคโนโลยี ซึ่งทั้งหมดก็เพราะความตั้งใจอยากให้นักศึกษาของเราได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น แล้วนำเอาเทคโนโลยีเหล่านั้น มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด 

รองอธิการบดี บอกด้วยว่า ด้วยเพราะปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิต อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกับการศึกษา ที่จะต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยสนับสนุน ซึ่งหนึ่งในวิธีที่จะมาสนับสนุนความคิดนี้ ก็คือ การเปิดให้บริษัทใหญ่ๆ หรือ บริษัทชั้นนำ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนั่นก็จะทำให้นักศึกษาของเรา ได้เปิดโลกทัศน์ในอีกมุมหนึ่งของเขาเอง โดยเฉพาะ การได้เห็นและสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พวกเขาอาจไม่รู้จักมาก่อน 

 แต่ทั้งนี้ เราก็พยายามสอนเรื่องเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษารู้ว่า มีทั้งด้านบวก และด้านลบ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักเลือกใช้อย่างถูกต้อง โดยทุกวันนี้ การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ของเรา ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้กับนักศึกษาเหล่านั้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียน เพราะใช้วิธีเรียน และสอนผ่านระบบคลาวด์รองอธิการบดี ยังบอกด้วยว่า ที่ มทร.รัตนโกสินทร์ ยังมีห้องสมาร์ทคลาสรูมซึ่งห้องนี้ เป็นห้องเรียนที่มีความทันสมัย เพราะเมื่ออาจารย์เข้ามาบรรยายภายในห้องนี้ ก็จะสามารถบันทึกเป็นวีดีโอ ได้เลย และเมื่อนักศึกษาคนใด ที่ไมได้เข้ามาเรียนในคลาสนั้นๆ เขาก็ยังสามารถทบทวนบทเรียนที่อาจารย์ท่านนั้น บรรยายไปแล้วได้ในภายหลัง 

ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี และความก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษา ที่จะมาช่วยสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Facebook Comments

Related post