Digiqole ad

รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ และ ศิริวรรณ นพรัตน์ สนทนาประเด็น “เศรษฐกิจจีนสหรัฐแต้มต่อใครมากกว่า” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”

 รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ และ ศิริวรรณ นพรัตน์ สนทนาประเด็น “เศรษฐกิจจีนสหรัฐแต้มต่อใครมากกว่า” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”
Social sharing
Digiqole ad

รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ นักวิชาการเศรษฐศาสตร์นิด้า และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมสนทนาประเด็น “เศรษฐกิจจีนสหรัฐแต้มต่อใครมากกว่า” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ” ทางคลื่นวิทยุกองทัพอากาศ 102.5 RTAF Radio
https://www.youtube.com/live/LtSAqcxVQmA?feature=share

Facebook Comments

Related post