Digiqole ad

“รศ.ดร.บังอร” อธิการบดี BTU เปิดโครงการ CSR “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์

 “รศ.ดร.บังอร” อธิการบดี BTU เปิดโครงการ CSR “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ BTU ร่วมพลังผุดโครงการ CSR “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน” ปรับภูมิทัศน์ท่าน้ำวัดศาลาแดง เป็น”ว้งมัจฉาทอง” หวังเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ให้แก่วัดและชุมชน ณ วัดศาลาแดง เลียบคลองทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Advertisement

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดกิจกรรม “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” (CSR) โดย รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ CSR “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน” ทั้งนี้มี พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คุณณัชชา ชัยรุ่งเรือง (อาจารย์เอิร์น) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงประชาชนชาวทวีวัฒนาเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ โดยได้ร่วมกันปล่อยปลาและลูกพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ลำคลองทวีวัฒนา และทำพิธีเปิดใช้เครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มออ๊กซิเจนให้แก่ลำคลอง ซึ่งติดตั้งบริเวณพื้นที่ท่าน้ำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้วยการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาชุมชนด้านต่างๆในทุกมิติ เพื่อมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้ มหาวิทยาลัยฯได้รับความอนุเคราะห์จาก “กรมประมง” ในการสนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืดหลากหลายชนิด จำนวน 20,000 ตัว และ คณะรัฐศาสตร์ได้รับความร่วมมือจาก ภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนพันธ์ปลาที่มีสีเหลืองทอง ตามแนวคิด “วังมัจฉาทอง ม.กรุงเทพธนบุรี” อีกจำนวน 3000 ตัว

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการปูพื้นพรมหญ้าสีเขียวพร้อมกับทาสีสะพานของวัดให้สวยงามอีกด้วย ในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์และเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพได้สนับสนุนเครื่องตีน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเชลล์) ซึ่งเป็นเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้แก่คู คลองและสัตว์น้ำ ได้มีอากาศบริสุทธิ์ที่ใช้ในการหายใจ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเก้าอี้สนามจัดเป็นมุมนั่งเล่นริมคลองฯ และปรับภูมิทัศน์ ตามแนวคิดการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชมวิว พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณท่าน้ำฯ ให้อาหารปลาและสัตว์น้ำหน้าวัดศาลาแดง

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และคณาจารย์ฯได้ร่วมกันออกแบบและจัดกิจกรรม (Event ) โดย กำหนดสาระสำคัญ (Theme) ธีม ของโครงการร่วมกับชุมชน และนำคณาจารย์คณะต่าง ๆ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ประชาชนในชุมชน พร้อมด้วยศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงที่มีจิตอาสา เข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก นับได้ว่างานนี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชน คือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ในงานนี้มีศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ดร.วโรดม ศิริสุข (ชายแฮ็คส์) ดร.เมลิสา มหาพล (เชอรี่) “ครูบอย” สมพงษ์ คำแก้ว พงศ์พณิช คงเจริญ (บอส) สิริรัตน์ เรืองศรี (หนูสิ) ธนวัฒน์ สุขเฟื่องฟู (คัท) นายธงรบ ประมงค์ ( วิว ชัชวาล) นักร้องลูกทุ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ปี 1 อัญชลี พุทธวงษ์ (ตุ๊ก) ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ (บ๊อบ) และจิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร (ก๊อปปี้) เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการรวมพลังของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้ร่วมกันทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนอย่างแท้จริง

ภาพและข่าว : Media team สถานีโทรทัศน์ BTU Channel และคณะนิเทศศาสตร์

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post