Digiqole ad

“รศ.ดร.บังอร”อธิการบดี มกธ. เปิดใจตั้งคณะแพทย์-ทันตแพทย์ วางเป้าหมายให้เป็นมหาวิทยาลัยของคนทุกช่วงวัยของชีวิต

 “รศ.ดร.บังอร”อธิการบดี มกธ. เปิดใจตั้งคณะแพทย์-ทันตแพทย์ วางเป้าหมายให้เป็นมหาวิทยาลัยของคนทุกช่วงวัยของชีวิต

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้สัมภาษณ์ไลฟ์สดทาง Facebook และ youtube ใน รายการคุยทะลุจอ Times Facts Talks กับ

Advertisement
ดร.ตั๋ง-เทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน ว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 3 แห่งในกรุงเทพที่ดำเนินการเปิดสอนสาขาที่สำคัญต่อชีวิตและสุขภาพ โดยเฉพาะการเปิดคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งยังมีความต้องการบุคลากรทางการแพทย์อีกมาก และได้วางเป้าหมายจะให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นของคนในทุกช่วงวัยของชีวิต และมีปรัชญาที่ว่า “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม” และเป็นมหาวิทยาลัยมืออาชีพ

ทั้งนี้ การเปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและเข้มแข็งในระยะยาว และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี

Advertisement
Facebook Comments

Related post