Digiqole ad

“รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” ห่วงความปลอดภัยในสถานศึกษา สิ่งสำคัญ คือความใส่ใจ-การให้ความสำคัญของผู้บริหาร

 “รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” ห่วงความปลอดภัยในสถานศึกษา สิ่งสำคัญ คือความใส่ใจ-การให้ความสำคัญของผู้บริหาร
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) มาชี้แจงและหารือ ในเรื่องความปลอดภัยภายในสถานศึกษา โดยมี ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาให้ข้อมูล โดย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองประธานกรรมาธิการการศึกษา ได้ฝากเรื่องประเด็นความปลอดภัยในโรงเรียนว่า “จริงๆแล้วสิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือความใส่ใจและการให้ความสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา จึงอยากให้ต้นสังกัด ได้กำชับในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกๆก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีก

Facebook Comments


Social sharing

Related post