Digiqole ad

“รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” ร่วมเปิดการแข่งขัน “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” ครั้งที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมดันยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่สู่อนาคต

 “รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” ร่วมเปิดการแข่งขัน “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” ครั้งที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมดันยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่สู่อนาคต
Social sharing

Digiqole ad

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3 โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง พร้อมด้วย คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ คุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมเปิดการแข่งขันดังกล่าวด้วย

สำหรับการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ส่วนการแข่งขันจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายนนี้ โดยมีการแข่งขัน 2 ประเภทคือ ประเภทสถาบันการศึกษา มีสถาบันต่างๆส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 31 ทีม ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วย และประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 12 ทีม

การแข่งขันจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงดังกล่าวในปีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงาน รวมทั้งมาตรฐานการประกอบ การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วย

 

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า และร่วมกันพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกด้วย

ในการนี้ มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผู้สนับสนุนการจัดงาน และทีมผู้แข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post