Digiqole ad

รศ.ดร.ณดา จันทร์สม เและ ศิริวรรณ นพรัตน์ ร่วมสนทนาประเด็น “Update การเงินโลกกับการรับมือ” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”

 รศ.ดร.ณดา จันทร์สม เและ ศิริวรรณ นพรัตน์ ร่วมสนทนาประเด็น “Update การเงินโลกกับการรับมือ” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”
Social sharing
Digiqole ad

รศ.ดร.ณดา จันทร์สม ผอ.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เและ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมสนทนาประเด็น “Update การเงินโลกกับการรับมือ” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ” ทางคลื่นวิทยุกองทัพอากาศ 102.5 RTAF Radio
https://www.youtube.com/live/_XcX8dX-Mz0?feature=share

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post