Digiqole ad

รร.วัดทุ่งลาดหญ้า ใช้หลักบวร และความเข้มแข็งของชุมชน มาขับเคลื่อนการศึกษาจนประสบความสำเร็จ

 รร.วัดทุ่งลาดหญ้า ใช้หลักบวร และความเข้มแข็งของชุมชน มาขับเคลื่อนการศึกษาจนประสบความสำเร็จ
Social sharing
Digiqole ad

รร.วัดทุ่งลาดหญ้า ใช้หลักบวร และความเข้มแข็งของชุมชน มาขับเคลื่อนการศึกษาจนประสบความสำเร็จ

คำว่า “บวร” หมายถึงการนำบ้าน วัด โรงเรียน มาผสานสัมพันธ์ในการพัฒนาเด็ก เกิดเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ซึ่งหลักการดังกล่าวทาง รร.วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ได้นำมาผสมผสานกับความเข้มแข็งของชุมชน จนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนของสถานทูตออสเตรเลีย, มูลนิธิอานันทมหิดล และความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท., สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลังบวกในสังคม และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยน แปลงที่ยั่งยืน

พระครูสิทธิกิจจานุวัตร เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ได้กล่าวว่า “บวร หรือบ้านวัดโรงเรียน มีความผูกพันกันมานาน ในอดีตการศึกษาจะเกิดขึ้นที่วัด แต่ในปัจจุบันเด็กห่างออกจากวัดมากขึ้น ทางวัดเลยต้องมีการปรับตัว เกิดเป็นโครงการเอาวัดหรือพระเข้าไปหาเด็ก โดยเริ่มต้นจากการส่งพระไปเรียนเพื่อเสริมสร้างวุฒิภาวะ ให้เหมาะกับการเป็นท่านผู้รู้และมีคุณวุฒิ คือนอกจากจะมีความรู้ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ก็จะต้องมีวุฒิทางการศึกษาที่โลกยอมรับด้วย เมื่อเข้าไปสอนก็จะสามารถดึงเด็กให้มีส่วนร่วมกับทางวัด ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม และนำเด็กตามช่วงอายุมาสอนในเรื่องธรรมะ ในเรื่องการเรียนการสอนก็จะมีการสอบเพื่อวัดผลว่าเด็กมีความเข้าใจเพียงใด นอกจากนี้เมื่อทางวัดมีกิจกรรมก็จะนำเอาเด็กมาร่วมเป็นจิตอาสา เพื่อให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติ  

ด้าน นางบุษกร ห้าสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” จ.กาญจนบุรี ได้เปิดเผยว่า “ทางโรงเรียนได้นำหลักบวรมาใช้เป็นเวลานานแล้ว มีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนแต่งชุดขาวร่วมกิจกรรมในวันพระ ทางวัดก็ให้ความร่วมมือโดยการส่งพระมาสอนศีลธรรม และจัดทำค่ายคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนเป็นเด็กดีมีศีลธรรมและคุณธรรม ควบคู่กันไป ส่วนบ้านนั้นทางผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ก็ช่วยกันพัฒนาทั้งวัดและโรงเรียน ซึ่งหน้าที่ของครูคือการสอนให้นักเรียนมีความรู้ และเป็นคนดีมีคุณธรรม เพราะจะทำให้เขามีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข คุณงามความดีจะทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้หน้าที่และไม่สร้างปัญหาให้สังคม ในปัจจุบันเราต้องให้ความสำคัญกับนักเรียนตามสภาพที่แท้จริง ว่าควรจะพัฒนาศักยภาพไปในทิศทางใดให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ทุกฝ่ายควรเข้ามาช่วยกันดูแลบุตรหลานในการพัฒนา เพื่อให้เขาเข้มแข็งและยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง ตัวครูเองก็จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้ก้าวทันโลก และนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน เหมาะสมกับคำที่เรียกว่าคุณครู

มาที่ ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย หัวหน้าในการจัดทำโครงการ ได้กล่าวเสริมท้ายว่า รร.วัดทุ่งลาดหญ้า เป็นตัวอย่างของหลักบวรที่ดี คือมีพระครูสิทธิกิจจานุวัตรเป็นผู้ทำนุบำรุงการ ศึกษาให้เป็นรากฐานของชุมชน เป็นหัวใจหลักหรือเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน, สนับสนุน และระดมทุนในกิจกรรมต่างๆ ให้กับเยาวชน โดยล่าสุดท่านได้ระดมทุนสร้างตึกอาคาร 3 ชั้น เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ป.6 ได้มีสถานที่เรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากกระทรวงศึกษานั้นยังไม่เพียงพอ ท่านจึงเหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน จะเห็นได้ว่าถ้าชุมชนไหนมีความเข้มแข็ง ก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็น ซึ่งเป็นหลักของพุทธศาสนา และพัฒนาการศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ    

สำหรับผู้สนใจในโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ ของมูลนิธิเอเชีย และเหล่าพันธมิตร สามารถติดตามความเคลื่อน ไหวได้ที่ Facebook : โรงเรียนดีมีทุกที่ หรือเข้าชมจาก Youtube รายการหนึ่งในพระราชดำริ ตอนโรงเรียนดีมีทุกที่ พลังบวร รากฐานสังคมไทย ซึ่งออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD หรือสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์062-7341267

 

รร.วัดทุ่งลาดหญ้า ใช้หลักบวร และความเข้มแข็งของชุมชน มาขับเคลื่อนการศึกษาจนประสบความสำเร็จ

Facebook Comments

Related post