Digiqole ad

รมว.เสริมศักดิ์ ผลักดัน เศรษฐกิจสีรุ้ง Rainbow Economy กระตุ้นภาคการท่องเที่ยว และ GDP ประเทศ

 รมว.เสริมศักดิ์ ผลักดัน เศรษฐกิจสีรุ้ง Rainbow Economy กระตุ้นภาคการท่องเที่ยว และ GDP ประเทศ
Social sharing

Digiqole ad

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2567) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และ วาดดาว – อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้งนฤมิตไพรด์ ร่วมงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมงานใหญ่ใจกลางกรุง “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024” (Bangkok Pride Festival 2024) ภายใต้แนวคิด Celebration of Love พร้อมเนรมิตถนนพระราม 1 เป็นถนนสีรุ้งแห่งความเท่าเทียม ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567 นี้ เคานต์ดาวน์นับถอยหลังสู่การใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมก่อนสิ้นปี 2567 พร้อมตั้งเป้าความสำเร็จในปีนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เยาวชน LGBTQIAN+ และเครือข่ายผู้จัดงานไพรด์ทั่วประเทศไทย (Nationwide Pride) นำเสนอความพร้อมและคุณสมบัติในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน InterPride World Conference 2025 และ Bangkok WorldPride 2030 สำเร็จ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQIAN+ เนื่องจากเป็นกลุ่ม Niche ที่ทรงพลัง มีคุณภาพและมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง เดินทางบ่อยครั้ง และระยะเวลาพำนักที่ยาวนาน มีความ Loyalty สูง เป็นกลุ่มสำคัญที่ก่อให้เกิดเม็ดเงินไหลเวียนทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยผลสำรวจชี้ว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQIAN+ มีมูลค่าตลาดสูงถึง 6.64 ล้านล้านบาท และมีกำลังซื้อสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 40% ซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีนักเดินทางกลุ่มนี้ประมาณ 180 ล้านคน ในปี 2030

#AmazingThailand #TourismAuthorityofthailand #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #PRIDEMONTH #Bangkokpridefestival2024

Facebook Comments


Social sharing

Related post