Digiqole ad

รมว.อว. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดาวเทียม มจพ.

 รมว.อว. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดาวเทียม มจพ.
Social sharing

Digiqole ad

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) หรือ INSTED พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดาวเทียม ห้องวัดสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุและไมโครเวฟสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และห้องปฏิบัติการวัดสัญญาณไร้คลื่นสะท้อน (Anechoic chamber) โดยมี ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน รักษาการอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ  การบรรยายสรุปจากโครงการดาวเทียม KNACKSAT ฝีมือคนไทย รั้ว มจพ. ที่สร้างดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทย   เป็นการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ระดับการสร้างดาวเทียมได้ด้วยตนเอง ด้วย มจพ.เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและสร้างดาวเทียม เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ  ทั้งประโยชน์ด้านภาคอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังให้ความสนใจสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ เช่น  ยานสำรวจใต้น้ำแบบมีสายควบคุม การพัฒนาปืนยาวไรเฟิลซุ่มยิงสำหรับนักทำลายใต้น้ำจู่โจมขนาด .338 นิ้ว และการพัฒนาต้นแบบปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มิลิลเมตร เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564

Facebook Comments


Social sharing

Related post