Digiqole ad

“รมว.สุดาวรรณ” ชูโรงละครแห่งชาติภูมิภาค ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 “รมว.สุดาวรรณ” ชูโรงละครแห่งชาติภูมิภาค ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.00 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการจัดการแสดงละครเรื่อง “เลือดสุพรรณ รอบปฐมทัศน์”  ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมอบนโยบายให้กรมศิลปากรพัฒนาศักยภาพโรงละครแห่งชาติภูมิภาคเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการท่องเที่ยว ส่งเสริมนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของรัฐบาล

รมว. สุดาวรรณ กล่าวว่า กรมศิลปากร จัดการแสดงละครเรื่อง เลือดสุพรรณ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ผู้ประพันธ์ มุ่งหมายให้ผู้ชมเกิดความสมัครสมานสามัคคี และเสียสละเพื่อประเทศชาติ โดยเลือกจัดการแสดงที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในบทละคร ผลจากการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ชื่นชมนาฏดุริยางคศิลป์ไม่เพียงแต่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น ยังมีประชาชนจากจังหวัดอื่น ๆ ที่สนใจเดินทางมาชมการแสดงและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกรมศิลปากรได้จัดเส้นทางการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม และนโยบายรัฐบาลด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายด้านการบริหารจัดการโรงละครแห่งชาติในภูมิภาคทั้งสองแห่ง ได้แก่ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก สุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ขอให้มีการวางแผนจัดการแสดงที่น่าสนใจและหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงโขน ละคร ดนตรีไทย และดนตรีสากล ให้เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงให้สอดคล้องกับเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัด และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกใช้สถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้มอบให้กรมศิลปากรจัดการแสดงละครสดุดีวีรสตรี “ท้าวสุรนารี” ในเดือนตุลาคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 197 ปีแห่งการสถาปนาตำแหน่งท้าวสุรนารี โดยร่วมมือกับทางจังหวัดนครราชสีมาต่อไป คาดว่าจะเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของกรมศิลปากรในปีนี้

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post