Digiqole ad

รมว.สธ.มอบนโยบายและปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลสุขภาพ “30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

 รมว.สธ.มอบนโยบายและปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลสุขภาพ “30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
Social sharing
Digiqole ad
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบนโยบายและปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลสุขภาพ “30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567
.
1. นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่คิกออฟระยะแรกใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากทุกภาคส่วน นับเป็นความสำเร็จก้าวแรกในการสนับสนุนนโยบายนี้ของรัฐบาล ที่ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกมากขึ้น
.
2. ซึ่งจากการดำเนินงาน 1 เดือน พบว่า ประชาชนพึงพอใจในการรับบริการอย่างมาก เนื่องจากสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการส่งยาที่บ้านซึ่งมีถึง 2,288 ครั้ง นัดหมายออนไลน์ 1,693 ครั้ง และทำ Telemedicine 1,388 ครั้ง ส่วนประเด็นที่มีความกังวลว่าจะเป็นการเพิ่มภาระในโรงพยาบาลใหญ่ จากข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการ พบว่าผู้มารับบริการโดยไม่ใช้ใบส่งตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดทั้ง 4 แห่ง เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ซึ่งอยู่ในระดับที่โรงพยาบาลรองรับการให้บริการได้
.
3. นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อว่าผลจากการจัดนำร่องดำเนินงานจาก 4 จังหวัดนำร่อง นำไปสู่ขับเคลื่อนระยะที่สองอีก 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ นครราชสีมา สิงห์บุรี สระแก้ว และพังงา ในช่วงเดือนมีนาคม 2567 พร้อมกับมีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับระบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงานจนกระทบกับขวัญกำลังใจของบุคลากรผู้ให้บริการด้วย
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post