Digiqole ad

รมว.พม. เปิดเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 33 รับฟังเสียงคนรุ่นใหม่ ชูสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยต่อเด็ก

 รมว.พม. เปิดเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 33 รับฟังเสียงคนรุ่นใหม่ ชูสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยต่อเด็ก
Social sharing
Digiqole ad

รมว.พม. เปิดเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 33 รับฟังเสียงคนรุ่นใหม่ ชูสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยต่อเด็ก

วันนี้ (20 พ.ย. 65) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 33 “สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยต่อเด็ก” ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ระหว่างผู้แทน 7 เครือข่ายเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ได้แก่ เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุมชนแออัด ผู้พิการ ชาติพันธุ์ สภานักเรียน สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ อีกทั้งรับฟังการนำเสนอการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรม “Kids City Exhibition 2022” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางยองซอน คิม ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ตั้งใจมารับฟังเด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าคิดอย่างไรบ้าง โดยมีองค์การยูนิเซฟ เข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นองค์การที่เป็นผู้นำด้านการทำงานเกี่ยวกับเด็ก ดูแลการพัฒนาของเด็กทั่วโลก และมุ่งให้เด็กมีความปลอดภัย โดยเวทีสิทธิเด็กครั้งนี้ถือเป็นการร่วมสร้างพลังของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้สิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และการป้องกันความรุนแรงเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย ผ่านการรับฟังเสียงเด็กและเยาวชนในฐานะพลเมืองปัจจุบันและอนาคตของประเทศ และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความพยายามและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของเด็ก โดยที่เด็กมีสิทธิร่วมตัดสินใจและนำเสนอข้อคิดเห็นที่นำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยแก่ตนเอง อีกทั้งสอดคล้องกับวันเด็กสากล (Universal Children’s Day) ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี ในการรณรงค์ให้ทุกประเทศได้ตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาตามวัยของเด็ก โดยปี 2565 ถือเป็นโอกาสสำคัญในการครบ 30 ปี ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สังคมที่เราอยู่ จะเป็นสังคมที่เลวร้ายหรือสังคมที่น่าอยู่ ขึ้นอยู่กับเด็กๆ ดังนั้น เราจะต้องสร้างเด็กให้ใช้จุดแข็งของตนเองในการพัฒนาสังคมอย่างที่ควรจะเป็น และผู้ใหญ่ไม่ควรเอาความคิดหรือความเชื่อไปใส่ในเด็ก แน่นอนว่าทุกคนเคารพกฎหมายของสังคม แต่ต้องปล่อยให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้คือเสาเข็มทางสังคมในอนาคต ดังนั้น ขอให้เด็กทุกคนร่วมกันสร้างสังคมของกันและกัน และทุกคนต้องแบ่งปัน เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันด้วย

 

รมว.พม. เปิดเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 33 รับฟังเสียงคนรุ่นใหม่ ชูสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยต่อเด็ก

Facebook Comments

Related post