Digiqole ad

รมว.พม. เดินหน้ามอบบ้านพอเพียงช่วยผู้มีรายได้น้อย พร้อมงบประมาณซ่อมแซมบ้านกลุ่มเปราะบาง จ.พิษณุโลก

 รมว.พม. เดินหน้ามอบบ้านพอเพียงช่วยผู้มีรายได้น้อย พร้อมงบประมาณซ่อมแซมบ้านกลุ่มเปราะบาง จ.พิษณุโลก
Social sharing

Digiqole ad

รมว.พม. เดินหน้ามอบบ้านพอเพียงช่วยผู้มีรายได้น้อย พร้อมงบประมาณซ่อมแซมบ้านกลุ่มเปราะบาง จ.พิษณุโลก

วันนี้ (18 ก.พ. 66) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ผอ.พอช.) ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดงาน “สานพลังความร่วมมือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการแก้ไขปัญหาความยากจน มิติความเป็นอยู่ จังหวัดพิษณุโลก” จัดโดย กระทรวง พม. โดย พอช. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายขบวนองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม จากนั้น ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปฐมฤกษ์ “ตอกตะปู เคาะฝาบ้าน” ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านนายแดง ดัดโป่ง คนพิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ 11 และพิธียกเสาเอกบ้านนางอัมพร บุญช่วย ผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ 26 หมู่ 8 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งวันนี้ งาน “สานพลังความร่วมมือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการแก้ไขปัญหาความยากจน มิติความเป็นอยู่ จังหวัดพิษณุโลก” เป็นการแก้ปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ให้กับกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส โดยได้มอบบ้านเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565 จำนวน 247 ครัวเรือน ใน 37 ตำบล เป็นเงิน 5,099,600 บาท และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2566 จำนวน 317 ครัวเรือน ใน 40 ตำบล เป็นเงิน 6,625,000 บาท อีกทั้งมอบเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ปี 2566 สำหรับคนพิการ 5 ราย ในพื้นที่ตำบลท่าหมื่นราม เป็นเงิน 125,881 บาท และคนพิการและผู้สูงอายุ 8 ราย ในพื้นที่ตำบลพันชาลี เป็นเงิน 248,060 บาท

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งที่ไหนลำบากเดือดร้อนก่อน ให้สิทธิ์ในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านในโครงการบ้านพอเพียงก่อน โดยชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นมีความเห็นชอบร่วมกัน โดยร่วมกับประชาชน เพื่อพิจารณาว่าครอบครัวไหนมีความเดือดร้อนมาก ให้ได้รับสิทธิ์ก่อน โครงการนี้สำเร็จได้เพราะความรัก ความสามัคคี และขอให้ทุกคนคงความรัก ความสามัคคีไว้ เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

Facebook Comments


Social sharing

Related post