Digiqole ad

รมว.พม. ร่วมมือครอบครัวอาเซียน หนุนวัฒนธรรมและศาสนา แก้ปัญหาสังคม สู้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก

 รมว.พม. ร่วมมือครอบครัวอาเซียน หนุนวัฒนธรรมและศาสนา แก้ปัญหาสังคม สู้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก
Social sharing
Digiqole ad

รมว.พม. ร่วมมือครอบครัวอาเซียน หนุนวัฒนธรรมและศาสนา แก้ปัญหาสังคม สู้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก

(10 พ.ย. 65) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ร่วมแชร์ความท้าทายและแนวทางแก้ไขสถานการณ์ด้านครอบครัวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเห็นพ้องว่าพลังทางวัฒนธรรมของชาวเอเชีย และความช่วยเหลือของชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะสามารถช่วยแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในระหว่างการประชุมด้านครอบครัวของเอเชีย (Asian Family Conference) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พ.ย.2565 ณ ประเทศสิงคโปร์

นายจุติ กล่าวว่า คนไทยและครอบครัวชาวเอเชียมีความมุ่งมั่นและความอดทนอยู่แล้ว และจะสามารถผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้ ซึ่งตนเห็นว่ารัฐบาลทุกประเทศประสบปัญหาทางการเงินในภาวะนี้เช่นกัน จึงต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึงคน เช่น อาสาสมัครและชุมชน เป็นพลังในการแก้ปัญหาครอบครัวให้ได้ ทั้งนี้ ตนยังเชื่อมั่นว่า ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กและคนในครอบครัวสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพูดคุยกับรัฐมนตรีและผู้แทนประเทศต่างๆ ทุกคนเห็นตรงกันว่าภูมิภาคเอเชีย
มีวัฒนธรรมและสายใยในครอบครัวที่เข้มแข็ง และมีบริบททางสังคมที่ต่างจากประเทศตะวันตก ดังนั้น เราจึงควรใช้จุดแข็งนี้ในการแก้ไขปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมอื่น เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อประชาชนชาวเอเชีย

 

 

 

รมว.พม. ร่วมมือครอบครัวอาเซียน หนุนวัฒนธรรมและศาสนา แก้ปัญหาสังคม สู้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก

Facebook Comments

Related post