Digiqole ad

รมว.พม. ย้ำจัดหาบ้านที่คนไทยรับภาระได้ สอดคล้องแนวคิด UN “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ระหว่างร่วมงาน WUF 11 ที่โปแลนด์ ด้านอียิปต์รับเป็นเจ้าภาพ ปี 2024

 รมว.พม. ย้ำจัดหาบ้านที่คนไทยรับภาระได้ สอดคล้องแนวคิด UN “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ระหว่างร่วมงาน WUF 11 ที่โปแลนด์ ด้านอียิปต์รับเป็นเจ้าภาพ ปี 2024
Social sharing
Digiqole ad

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวถึงแนวทางการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในระหว่างการเข้าร่วมการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF 11) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ว่า รัฐบาลไทยเห็นถึงความสำคัญของการมีบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวง พม. จึงมีความมุ่งมั่นให้ประชาชนทุกคนสามารถมีที่อยู่อาศัยที่สามารถรับภาระได้ ซึ่งที่ผ่านมา ตนได้พลิกโฉมการทำงานด้านที่อยู่อาศัย โดยหันมามุ่งเน้นการทำกำไรเชิงสังคมมากกว่าตัวเงิน และให้คนจนและคนรายได้น้อยได้มีโอกาสมีบ้าน ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า การมีบ้านทำให้คนมีความมั่นคงทางชีวิตและจิตใจ สามารถช่วยสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และลดการเกิดปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. เช่นกัน

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุม WUF ครั้งนี้ ตนได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองของไทยกับนานาประเทศ รวมถึงหารือกับ Executive Director ของ UN – Habitat หรือ โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับ UN-Habitat ทั้งนี้ การดำเนินการของไทย สอดคล้องกับแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind) ของสหประชาชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญ


“ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้มีพิธีปิดการประชุม WUF ครั้งที่ 11 อย่างเป็นทางการ โดยสาธารณรัฐโปแลนด์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ครั้งที่ 11 จะส่งไม้ต่อให้สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ครั้งที่ 12 ณ กรุงไคโร ในปี ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567) ต่อไป” นายจุติ กล่าวในท้ายที่สุด

 

Facebook Comments

Related post