Digiqole ad

รมว.ดีอี จับมือ กมธ.ดิจิทัลฯ – สภาอุตสาหกรรม ไตรภาคีขับเคลื่อน อุตสากรรมดิจิทัล รับ Digital Economy Hub

 รมว.ดีอี จับมือ กมธ.ดิจิทัลฯ – สภาอุตสาหกรรม ไตรภาคีขับเคลื่อน อุตสากรรมดิจิทัล รับ Digital Economy Hub
Social sharing

Digiqole ad

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานพิธีเปิดงาน HORIZON 2030 : COLLABORATING FOR A DIGITAL TOMORROW ว่า กระทรวงดีอี พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร และภาคเอกชน คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายประเสริฐ กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแง่มุมของชีวิต ส่งผลต่อวิถีการทำงาน การประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชน รัฐบาลไทยโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสินจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในด้านสำคัญภายใต้นโยบาย IGNITE Thailand ที่มุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Digital Hub ของภูมิภาค ด้วยนโยบายและมาตรการต่างๆ พร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

. “การจัดเสวนาในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกัน 3 ฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กรรมาธิการดิจิทัลฯ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาไปสู่แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ และนำไปสู่การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชื่อมโยงกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อต่อยอดการสนับสนุนให้ประชาชนในระดับชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล และต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” รมว.ดีอี กล่าว

Facebook Comments


Social sharing

Related post