Digiqole ad

“รมว. คลัง” เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ

 “รมว. คลัง” เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ
Social sharing
Digiqole ad

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการทำนา ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ โดยนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน พร้อมเดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ในชุมชน โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ และพนักงานในพื้นที่เข้าร่วม ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565

Facebook Comments

Related post