Digiqole ad

“รมว.กีฬา” เปิดโครงการ “Sports Hero” เพื่อพัฒนานักกีฬาดาวรุ่ง มุ่งสู่โอลิมปิกเกมส์ 2024

 “รมว.กีฬา” เปิดโครงการ “Sports Hero” เพื่อพัฒนานักกีฬาดาวรุ่ง มุ่งสู่โอลิมปิกเกมส์ 2024
Social sharing
Digiqole ad

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) เพื่อพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่โอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

โดยมี พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมกีฬา ผู้แทนสมาคมกีฬา และคณะนักกีฬาจาก 8 ชนิดกีฬาในโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) เพื่อพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่โอลิมปิกเกมส์ 2024 (ปารีส) ในปีนี้ ถือว่าเป็นโครงการในการวางรากฐานการสร้างนักกีฬา เพื่อต่อยอดไปสู่การคัดตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต โดยโครงการฯ เริ่มต้นจากค้นหานักกีฬาดาวรุ่ง ที่มีพรสวรรค์รวมถึงผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดต่างๆ เข้ามาฝึกอบรมและพัฒนา โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้พัฒนาตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เพื่อให้ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป

พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ มาร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในการแข่งขันในทุกๆรายการ และนักกีฬาของโครงการ Sports Hero ยังคงเป็นกำลังหลักในการแข่งขันในระดับนานาชาติรวมไปถึงการแข่งขันโอลิมปิกต่อไปในอนาคต ต้องขอบคุณโครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) เพื่อพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่โอลิมปิกเกมส์ 2024 (ปารีส) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ช่วยกันเฟ้นหาพัฒนาและดูแลนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอน และหวังให้นักกีฬาทุกคนจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้งในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 (ปารีส) ที่จะถึงนี้

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการฯ Sports Hero เป็นโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ โดยการคัดเลือกชนิดกีฬาที่เคยเข้าร่วมและมีผลงานจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ย้อนหลัง 3 ครั้ง และร่วมกันสรรหา คัดเลือก นักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่น หรือนักกีฬาผู้มีพรสวรรค์ หรือนักกีฬาที่มีรูปร่างเหมาะสมกับชนิดกีฬานั้นๆ จากจังหวัดต่างๆนำมาเก็บตัวฝึกซ้อม ในศูนย์ฝึกกีฬาที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน National Training Center (NTC) และจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพเต็มเวลาระยะยาว 4 ปี (Full Time Athlete) ด้วยกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงการนำระบบการติดตามและประเมินผลการฝึกซ้อม(Athletes Monitoring System หรือ AMS) อย่างใกล้ชิดและทันสมัย ทำให้เกิดการบรูณาการ การทำงานอย่างแท้จริง โดยระบบ AMS จะเป็นตัวช่วยบันทึกข้อมูล ด้านสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การฝึกซ้อม การบาดเจ็บ และจะช่วยวิเคราะห์และประเมินผล ถึงความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬา โดยการมีผู้ฝึกสอน นักสรีรวิทยา และ นักกายภาพบำบัด ทำงานร่วมกันบนระบบ AMS นี้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

นอกจากนี้ กกท. ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 17 สมาคม ปัจจุบันในโครงการฯ มีทั้งหมด 8 ชนิดกีฬาที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา แบดมินตัน มวยสากล เทเบิลเทนนิส เทควันโด เทนนิส ยกน้ำหนัก และยิงปืน ซึ่งล้วนแต่เป็นกีฬาสากล ที่มีการแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ อย่างซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ โดยล่าสุดในการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม นักกีฬาได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ได้รับ 90 เหรียญทอง 102 เหรียญเงิน และ 133 เหรียญทองแดง รวม 325 เหรียญ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาในโครงการฯ Sports Hero ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน จำนวน 18 คน จาก 7 ชนิดกีฬา ทำผลงานได้รับ 10 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน และ 12 เหรียญทองแดง รวม 34 เหรียญ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑา 3 เหรียญทอง
2. นายปณชัย ใจจุลละ นักกีฬาเทควันโด 1 เหรียญเงิน
3. นางสาวจิณห์นิภา เสวตรบุตร นักกีฬาเทเบิลเทนนิส(ทีมหญิง) 1 เหรียญทอง
4. นางสาววรรณวิสาข์ เอื้อวิริยะโยธิน นักกีฬาเทเบิลเทนนิส(ทีมหญิง) 1 เหรียญทอง
5. นางสาววิรากานต์ ทายะพิทักษ์ นักกีฬาเทเบิลเทนนิส(ทีมหญิง) 1 เหรียญทอง
6. นางสาวเจเดน จิตรวีร์ เหมาะประเสริฐ นักกีฬายิงปืน 1 เหรียญทอง
7. นางสาวเณศรา จำปารัตน์ นักกีฬายิงปืน 1 เหรียญทองแดง
8. นายนวพรรษ วงค์เจริญ นักกีฬาว่ายน้ำ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
9. นางสาวเจนจิรา ศรีสอาด นักกีฬาว่ายน้ำ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
10. นายต้นน้ำ กันตีมูล นักกีฬาว่ายน้ำ 2 เหรียญทองแดง
11. นายดุลยวัต แก้วศรียงค์ นักกีฬาว่ายน้ำ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
12. นางสาวกมลชนก ขวัญเมือง นักกีฬาว่ายน้ำ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
13. นางสาวจินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส นักกีฬาว่ายน้ำ 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
14. นางสาวมานิตา เสถียรโชควิศาล นักกีฬาว่ายน้ำ 1 เหรียญเงิน
15. นายพณิชพล ธีระรัตน์สกุล นักกีฬาแบดมินตัน(ทีมชาย) 1 เหรียญทอง
16. นายพรรคพล ธีระรัตน์สกุล นักกีฬาแบดมินตัน(ทีมชาย) 1 เหรียญทอง
17. นางสาวพิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักกีฬาแบดมินตัน(ทีมหญิง) 1 เหรียญทอง
18. นางสาวนิลดา มีคุณ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น 1 เหรียญทองแดง

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) เพื่อพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่โอลิมปิกเกมส์ 2024 (ปารีส) ในปีนี้ กกท. มุ่งเน้นการดูแลและสนับสนุนนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมครบวงจร ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านขวัญกำลังใจ ด้านโอกาสในการเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม และแข่งขัน/ประลอง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอน และทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการนำระบบการติดตามและประเมินผลการฝึกซ้อม (Athletes Monitoring System หรือ AMS) อย่างใกล้ชิดและทันสมัย เพื่อดูแลนักกีฬาที่เป็นชนิดกีฬาความหวังหรือชนิดกีฬาเป้าหมายตามที่ กกท. กำหนด”

Facebook Comments

Related post