Digiqole ad

รมว.กระทรวงสาธารณสุข เตรียมหารือการประกาศเพิ่ม 4 จังหวัดนำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ทุกเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัด พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลรองรับการดำเนินงาน

 รมว.กระทรวงสาธารณสุข เตรียมหารือการประกาศเพิ่ม 4 จังหวัดนำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ทุกเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัด พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลรองรับการดำเนินงาน
Social sharing
Digiqole ad
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เตรียมหารือการประกาศเพิ่ม 4 จังหวัดนำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ทุกเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัด พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลรองรับการดำเนินงาน
.
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเดินหน้านโยบายยกระดับ 30 บาท โดยมี Quick Win เรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ว่า ก่อนหน้านี้ได้ประกาศนำร่องใน 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 ซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการเรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
.
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายมากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน นอกจากจะเสนอการดำเนินงานเรื่องนี้ใน 4 เขตสุขภาพนำร่องแล้ว จะหารือที่ประชุมเพื่อประกาศเพิ่ม 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส ซึ่งมีความพร้อมที่จะเดินหน้าตามเป้าหมายให้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ทุกเครือข่าย ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สังกัดมหาวิทยาลัย สังกัดกลาโหม รวมถึงคลินิก ร้านขายยา และแล็บ เป็นต้น
.
“การนำร่องใน 4 จังหวัด ไม่ได้หมายความว่า เฉพาะประชาชนในจังหวัดนั้นเท่านั้นที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้ แต่ประชาชนที่เดินทางไปยัง 4 จังหวัดนำร่องดังกล่าวก็สามารถรับบริการได้เช่นกัน โดยหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในโครงข่ายการให้บริการโดยเร็วต่อไป” รรัฐมนตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว
Facebook Comments

Related post