Digiqole ad

รมว.กก.และผู้ว่า ททท. นำทีมผู้บริหารระดับสูง ททท. เข้ารับมอบนโยบายกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 รมว.กก.และผู้ว่า ททท. นำทีมผู้บริหารระดับสูง ททท. เข้ารับมอบนโยบายกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Social sharing
Digiqole ad

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ โดยมี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร ททท. และ ผอ.สนง. ในประเทศ 45 สนง. เข้ารับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมอบนโยบาย 4 เรื่อง ได้แก่

 

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ให้ทัดเทียมเมืองหลัก แสวงหาจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์และ unseen แต่ละพื้นที่ให้เป็นจุดขาย
2.ให้ตลอดปีเป็น High Season เที่ยวได้ทุกฤดูกาล
3. การบริหารจัดการด้านข้อมูล ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยว เน้นการนำเสนอเป็น Infographic เพื่อให้เข้าใจง่ายและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
4. เน้นการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน Sustainable Tourism ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว และอยู่ในระดับสูงสุดในอาเซียน

สำหรับตัวชี้วัด ขอให้พิจารณาและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้จ่ายต่อทริปให้สูงขึ้น และเพิ่มจำนวนวันพักให้อยู่นานขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้น
ซึ่งทัังหมดนี้จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

#โมเมนท์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ
#เที่ยวไทย365วัน

 

Facebook Comments

Related post