Digiqole ad

“รมช.คลัง” แถลงข่าวโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ “สัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน”

 “รมช.คลัง” แถลงข่าวโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ “สัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน”
Social sharing

Digiqole ad

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ “สัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน”

เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน และต้องการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของส่วนราชการ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ด้วยอัตราค่าเช่าต่ำและผ่อนปรน ซึ่งการมอบสัญญาเช่าที่ดินจะเกิดขึ้นใน 9 จังหวัด กว่า 1,900 ราย กว่า 7,000 ไร่ ภายใน 6 เดือน ณ อาคารร้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post