Digiqole ad

“รมช.คลัง” เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม SGATAR ประจำปี ครั้งที่ 52

 “รมช.คลัง” เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม SGATAR ประจำปี ครั้งที่ 52
Social sharing
Digiqole ad

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก (Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR)

ซึ่งกรมสรรพากรไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย กะรนบีช รีสอร์ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีอธิบดีกรมสรรพากรและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม SGATAR ประจำปี ครั้งที่ 52
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจ
ที่เพิ่มมากขึ้นหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในระยะสั้นรัฐบาลไทยมุ่งกระตุ้นการใช้จ่าย ขณะที่ในระยะปานกลางและระยะยาวจะเน้นเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงผลของการพัฒนาเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงระหว่างกันของเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและวิธีการจัดเก็บภาษี ไม่ว่า การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและการให้บริการข้ามพรมแดน การนำหลักการ

การจัดเก็บภาษีขั้นต่ำทั่วโลกตาม Pillar 2 ของ OECD มาใช้ หรือการใช้วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษี และได้เน้นย้ำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า จากการเชื่อมโยงกันทั่วโลกในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้มีประสิทธิผลสูง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังได้กล่าวถึงความสามารถของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการประชุมระหว่างประเทศอีกด้วย SGATAR จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) เป็นที่ประชุมประจำปีของผู้บริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือของหน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษี ปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษี และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ปัจจุบันมีสมาชิก 18 เขตเศรษฐกิจ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SGATAR ประจำปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษีของ 18 เขตเศรษฐกิจและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมกว่า 150 คน

Facebook Comments

Related post