Digiqole ad

“รมช.คลัง” ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก

 “รมช.คลัง” ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก
Social sharing

Digiqole ad

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้เดินทางมาจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ในโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

โดยลงพื้นที่โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำ หนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) ที่เดิมกรมธนารักษ์ได้ให้บริษัท East Water เป็นผู้บริหารจัดการโครงการไปพลางก่อน และต่อมาบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้สัญญาบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในภาคตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 จึงต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐ เพื่อให้บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ไปดำเนินการตามสัญญาบริหารฯ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ มาเพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ของกระทรวงการคลัง รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และมอบแนวทางแก้ไข อำนวยความสะดวก เพื่อให้การ เปลี่ยนผ่านการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง ในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับในส่วนของโครงการ ท่อส่งน้ำดอกกราย นั้น บริษัท East Water ยังคงดำเนินกิจการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญา
ทั้งนี้ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมต่อว่า ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อการส่งมอบทรัพย์สินของรัฐในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำ หนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) โดยกรมธนารักษ์ บริษัท East Water และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำ หนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) รวมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน กรณีการขอสนับสนุน การใช้น้ำจากแหล่งน้ำของกรมชลประทานในการดำเนินโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 และเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบทรัพย์สิน ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง บริษัท East Water และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด
จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post