Digiqole ad

รมช.กระทรวงการคลัง ความคืบหน้านโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet

 รมช.กระทรวงการคลัง ความคืบหน้านโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet
Social sharing
Digiqole ad
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ว่า วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet พร้อมกันนี้ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานรวม 4 คณะ เพื่อขับเคลื่อนโยบายเดินหน้าทันที พร้อมย้ำการใช้เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้
.
1. คณะกรรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานรวม 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet 2)คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 3) คณะทำงานด้านการตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในโครงการฯ และ 4) คณะทำงานด้านบริหารฐานข้อมูลโครงการฯ โดย คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ชุดใหญ่ ประกอบด้วย
.
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี​​​​ เป็นประธานกรรมการ
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี​​​​ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี​​​​​ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี​​​​​ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ คนที่ 3
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง​​ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 4
.
คณะกรรมการประกอบด้วย
.
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง​​ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง​​ นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ​​​นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง​​ปลัดกระทรวงดิจิทัล​​​​เพื่อเศรษฐกิจและสังคม​ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ​​​ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย​​ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ​​และสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ​​ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา​​ อัยการสูงสุด​​​​ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ​​​ ประธานกรรมการสมาคม​​​สถาบันการเงินของรัฐ ประธานสมาคมธนาคารไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Wallet​​ ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการคลัง​​ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Blockchain ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงการคลัง​​​ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ปลัดกระทรวงพาณิชย์​​​ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม รวมทั้งผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง​ ​ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์​​​ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร​ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง​​​
.
2. นายจุลพันธ์ กล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ดังกล่าวประชุมนัดแรกภายในสัปดาห์นี้ ส่วนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งมีตนเองเป็นประธานอนุกรรมการ และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นเลขานุการฯ ซึ่งจะมีหน้าที่รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในทุกมิติ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามลำดับ
.
3. ส่วนข้อกังวลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าจะใช้เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่หากมีข้อติดขัดจำกัดหรือติดขัดด้านกฎหมาย จะมีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
.
4. ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการขยายกรอบวงเงินตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ มาตรา 28 หรือไม่นั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่า รัฐบาลยึดมั่นกรอบวินัยการเงินการคลัง ภายใต้การทำงานของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ซึ่งจะเสนอทางเลือกต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
.
5. ผู้สื่อข่าวถามว่าจะการขยายกรอบระยะทางการใช้จ่ายให้มากกว่า 4 กิโลเมตรหรือไม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าตนได้รับฟังเสียงสะท้อนและมีความเป็นไปได้ที่จะขยายระยะทางให้กว้างขึ้น ซึ่งอนุกรรมการฯ จะเสนอกรอบต่อคณะกรรมการให้พิจารณาต่อไป และยืนยันในหลักการของการเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถเลือกจับจ่ายได้ตามความต้องการ และจะมีการเพิ่มมาตรการจูงใจให้ประชาชนจับจ่ายซื้อสินค้าในระดับชุมชนเพิ่มเติมด้วย ส่วนกรอบระยะเวลานั้นยืนยันเช่นเดิมว่าให้จับจ่ายภายใน 6 เดือนเพื่อให้จับจ่ายได้เร็ว กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยนโยบายนี้ต้องมีความรัดกุม มีการทดสอบระบบอย่างละเอียด โดยฝ่ายเทคนิคขอระยะเวลาเพิ่มเติม ในการพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในอนาคต ซึ่งอาจเป็น Super app และกระเป๋าเงินอีกใบ
.
6. “นโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีความสำคัญ ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องมีคณะกรรมการชุดใหญ่ เพื่อให้พิจารณาครบทุกมิติ เพื่อให้เกิดความรัดกุมมากที่สุด ป้องกันความผิดพลาด ไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง และเชื่อว่ากลไกของนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เป็นหนึ่งใน Quick win นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่จะช่วยให้จีดีพีในปี 2567 เติบโตเฉลี่ย 5% ตามเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีวางไว้ได้” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว
.
Facebook Comments

Related post