Digiqole ad

“รพ.เจ้าพระยาพร้อมรับตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร”

 “รพ.เจ้าพระยาพร้อมรับตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร”
Social sharing
Digiqole ad

โรงพยาบาลเจ้าพระยาพร้อมรับกฏกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ต้องไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ติดต่อไปยังผู้บริโภคโดยมีน้ำและอาหารเป็นสี่อ จึงเปิดให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างานสำหรับผู้สัมผัสอาหาร พร้อมใบรับรองแพทย์ 10 โรค เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย โรคบิด ไข้สุกใส โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส เป็นต้น ราคาเหมาจ่าย 1,990 บาท หมดเขต 31 ธันวาคม 2567 ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-884-7000 , 02-434-1111 Call Center โทร. 02-433-5666 , 02-433-8222

 

Facebook Comments

Related post