Digiqole ad

รพ.รามาธิบดี ผนึกพันธมิตร จัดประชุม ‘Semi- Invasive Facial Tightening’

 รพ.รามาธิบดี ผนึกพันธมิตร จัดประชุม ‘Semi- Invasive Facial Tightening’
Social sharing

Digiqole ad

สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแห่งแรกที่มีสอนศัลยกรรมผิวหนังเลเซอร์ในประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดตั้ง ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังรามาธิบดี (Ramathibodi Laser Center) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมเลเซอร์ ผิวหนังระหว่างประเทศ ให้บริการรักษาด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  มีมาตรฐานสูง และได้ มาตรฐานสากลโดยคณาจารย์แพทย์ที่มีประสบการณ์สูง ร่วมกับสมาคม Association for Dermatologic Surgery (ADS) และบริษัทแอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด (Astraco Medical Networks Ltd.) ผู้นำด้านธุรกิจเครื่องมือแพทย์และความงามยาวนานกว่า 39 ปี ได้ร่วมกันเล็งเห็นถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมของเลเซอร์ด้านความงาม ที่จะมาช่วยในเรื่องการยกกระชับ ทำให้ผิวหน้าเรียบเนียน โดยไม่ต้องผ่าตัด ได้ร่วมกันจัดงานประชุมในหัวข้อ “Semi- Invasive Facial Tightening” โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งจัด Live Demonstration โดยเชิญ Dr. Pagano Salvatore ศัลยแพทย์ตกแต่งจากประเทศอิตาลี ที่มีความเชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยี Minimally Invasive RF ของบริษัท Inmode Ltd. มากกว่า 8 ปี โดยในงานนี้ Dr. Pagano จะใช้เครื่องมือ Accutite ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Minimally Invasive RF ร่วมกับ Morpheus8 ที่เป็น Multi-Depth RF Technology ที่ช่วยยกกระชับได้ทั้งบริเวณใบหน้าและลำตัว ณ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ ตันรัตนากร หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนังรามาธิบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา ผู้ริเริ่มการใช้เครื่อง BodyTite ด้านศัลยกรรมผิวหนัง ในโรงเรียนแพทย์ วิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ร่วมเป็น Moderator ดำเนินรายการและสัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้วิทยากรผู้ทรงเกียรติที่บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี RF เลเซอร์ เช่น เครื่องมือ Morpheus8 ที่ช่วยยกกระชับปรับรูปหน้า หรือเทคโนโลยี Minimally Invasive ในเครื่อง Bodytite ที่ช่วยกำจัดไขมันได้ทั้งหน้าและลำตัว
ซึ่งวิทยากรในงานนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาตราจารย์แพทย์หญิงสุเนตรา นิตยวรรธนะ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี Needling RF และการใช้วิธีการใหม่ในการปรับรูปหน้าโดยใช้ FRF
นอกจากนี้ยังมีนายแพทย์ทนงเกียรติ เทียนถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการยกกระชับใบหน้าสำหรับคนไข้ชาวเอเชียโดยใช้เทคโนโลยี Multi-depth RF
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการยกกระชับมีหลากหลาย ดังนั้น แพทย์หญิงรัตติยา เตชะขจรเกียรติ แพทย์เฉพาะทางด้านความงามและเลเซอร์ จะมาเสนอแนะแนวทางในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะกับการยกกระชับใบหน้า เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากพลอากาศโทนายแพทย์ นพดล วีรยางกูร Certified medical trainer เครื่อง BodyTite คนแรกของประเทศไทย ผู้บุกเบิกการใช้เทคโนโลยี RFAL ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 มาให้ความรู้เรื่องการปรับใช้เทคโนโลยี Minimal Invasive RF ร่วมกับการผ่าตัดยกหน้า เพื่อปรับเปลี่ยนรูปหน้าให้ได้ผลดีที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทแอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ได้จับมือกับบริษัท Inmode Ltd. เชิญ Dr. Pagano Salvatore ศัลยแพทย์ตกแต่งจากประเทศอิตาลี ที่มีความเชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยี Minimally Invasive RF ของบริษัท Inmode Ltd. มากกว่า 8 ปี มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง นวัตกรรมของเทคโนโลยี Minimal Invasive RF เพื่อการกระชับผิว ทั้งใบหน้าและรูปร่าง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ Minimal Invasive RF ร่วมกับเทคโนโลยี Fractional Needle RF เพื่อการยกกระชับปรับรูปหน้า และ Dr. Pagano Salvatore ยังทำการ Live Demonstration แบบพิเศษสุด ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือ Accutite ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Minimally Invasive RF ร่วมกับ Morpheus8 ที่เป็น Multi-Depth RF Technology ที่ช่วยยกกระชับได้ทั้งบริเวณใบหน้าและลำตัว ปิดท้ายด้วยการถาม ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทั้งวิทยากรและคุณหมอที่เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดงานขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่มาให้ความรู้ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งขอขอบคุณ คุณหมอทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และมีความมั่นใจว่าคุณหมอที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และเทคนิคพิเศษในการใช้เทคโนโลยี RF ในแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยในการยกกระชับผิวอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดงานจะเฟ้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ มานำเสนอในโอกาสหน้าต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post