Digiqole ad

รพ.มะเร็งชีวามิตรา  ให้บริการฉายแสงรักษามะเร็งข้าราชการสวัสดิการ  ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่มีส่วนเกิน ไม่ต้องรอคิวนาน

Social sharing
Digiqole ad

นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเครือ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) “MHC” เปิดเผยว่า โรงพยาบาลได้ร่วมตอบรับทำสัญญากับกรมบัญชีกลาง รองรับการบริการฉายแสงรักษามะเร็งให้กับกลุ่มผู้ป่วยสิทธิการรักษาตามสวัสดิการข้าราชการที่มีจำนวน 2.11 ล้าน ครอบครัว  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาด้านปริมาณผู้ป่วย ความแออัด และลดระยะเวลาการรอรับบริการในโรงพยาบาลรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อขั้นตอนการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคมะเร็งทุกระยะ เมื่อรู้เร็ว ได้รับรักษาเร็ว ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาได้มากกว่า ทั้งยังช่วยให้คุณภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นอีกด้วย โดยโรงพยาบาลมีความพร้อมทั้งเทคโนโลยีเครืองมือทางการแพทย์ ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง รวมไปถึงบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ

“สถิติคนไทยเข้าใช้บริการจากโรงพยาบาลรัฐฯ ทั้งรูปแบบการเข้ารับบริการแบบทั่วไป และด้วยสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งปี 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบผู้เข้ารับบริการในลักษณะผู้ป่วยนอกจำนวน 148 ล้าน ครั้งในโรงพยาบาลรัฐฯ 896 แห่งทั่วประเทศ ขณะเดียวกันช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับโรคอุบัติใหม่อย่าง “โควิด-19” ส่งผลให้ปริมาณผู้ป่วยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และด้วยปริมาณผู้ป่วยที่มากขึ้นในแต่ละวัน ที่สวนทางกับจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือ และเตียงรองรับผู้ป่วยซึ่งมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ปริมาณผู้ป่วยจำนวนมากต้องรอรับการรักษาหรือเข้าไม่ถึงการรักษา มีความแออัดในโรงพยาบาลรัฐฯ ที่สำคัญคือ การรักษาหลายโรค รวมทั้งการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ไม่สามารถรอเวลาได้ ทั้งยังต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องและตามระยะเวลาที่เหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อผลของการรักษาที่ดีที่สุด” นายแพทย์ธนุตม์ กล่าว

This image has an empty alt attribute; its file name is 0-11-e1639646229187.jpg

สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิการรักษาตามสวัสดิการข้าราชการ ที่โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา ผู้ป่วยต้องมีผลวินิจฉัยของแพทย์จากโรงพยาบาลต้นทาง ว่าเป็นมะเร็งและต้องรับการรักษาด้วยการฉายรังสี โดยติดต่อศูนย์ประสานงานส่งตัวมายัง รพ.มะเร็งชีวามิตรา พร้อมเอกสาร ประกอบด้วย 1. ใบส่งตัว 2. ประวัติการรักษา 3. ผลตรวจชิ้นเนื้อ เพื่อตรวจสอบพร้อมส่งข้อมูล วัน เวลา ให้ศูนย์ประสานงานส่งตัว เพื่อทางโรงพยาบาลต้นทางทำการแจ้งผู้ป่วย และออกเอกสารใบส่งตัวมายัง รพ.มะเร็งชีวามิตรา ตามวัน เวลานัดหมาย และดำเนินการรักษาในทันที เพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่รวดเร็วและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นอกจากได้เข้ารับการรักษามะเร็งด้วยการฉายแสงทันทีแบบไม่ต้องรอคิวนานแล้ว ผู้ป่วยสิทธิการรักษาตามสวัสดิการข้าราชการสังกัดกรมบัญชีกลางยังสามารถใช้สิทธิการรักษา และการเข้ารับการฉายแสงดังกล่าว แบบไม่ต้องเตรียมเงินสำรองจ่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินใด ๆ  โดยผู้มีสิทธิสวัสดิการตามเงื่อนไขกรมบัญชีกลางสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการฉายแสงรักษามะเร็งให้กับกลุ่มผู้ป่วยสิทธิการรักษาตามสวัสดิการข้าราชการ สังกัดกรมบัญชีกลาง www.chiwamitra.com

Facebook Comments

Related post