Digiqole ad

รพ.มะเร็งชีวามิตราเปิดบริการปรึกษามะเร็งฟรี! ผ่านออนไลน์-โทรศัพท์

 รพ.มะเร็งชีวามิตราเปิดบริการปรึกษามะเร็งฟรี! ผ่านออนไลน์-โทรศัพท์
Social sharing
Digiqole ad

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา เปิดตัวบริการ “CHIWAMITRA Cancer Consult” นัดหมายปรึกษาทีมแพทย์เฉพาะทางมะเร็งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ เพื่อสะดวก รวดเร็ว ติดต่อได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมือนมีหมออยู่ใกล้ตัว สอดรับรับวิถีชีวิตใหม่ ช่วยลดความเสี่ยง ช่วงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ช่วงโควิด-19 ระบาด  ผ่านไลน์ @chiwamitra เฟสบุ๊ก  โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา  www.facebook.com/chiwamitra  และเว็บไซต์ www.chiwamitra.com หรือโทร 045-958-888 ได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ผู้ป่วยมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับรักษาเร่งด่วน หรือมีความจำเป็นต้องย้ายมารับการรักษาโรคมะเร็งต่อเนื่อง  สามารถติดต่อโรงพยาบาลฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารส่งตัว

Facebook Comments

Related post