Digiqole ad

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ N95

 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)  รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ N95
Social sharing
Digiqole ad

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สวนดอก) นำโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีด้านบริหารทั่วไป รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ N95 จาก บริษัท   ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณธีรวิทย์ ศิรินาม  คุณสมชาย เอื้อวงษ์ชัย คุณปรัชญา พิชัยสัตย์ เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สวนดอก)  ไปเมื่อวันก่อน

Facebook Comments

Related post