Digiqole ad

รพ.บำรุงราษฎร์ ชี้ โรคหลอดเลือดสมอง รู้ก่อนป้องกันเร็ว

 รพ.บำรุงราษฎร์ ชี้ โรคหลอดเลือดสมอง รู้ก่อนป้องกันเร็ว
Social sharing
Digiqole ad

รพ.บำรุงราษฎร์ ชู ศักยภาพ “ศูนย์โรคระบบประสาท (Neuroscience Center) ที่มาพร้อมทีมแพทย์ และเทคโนโลยี เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ครอบคลุมทุกการรักษาโรคระบบประสาท และสมอง

….ผู้ป่วยที่เป็น “โรคหลอดเลือดสมอง” ในประเทศไทยวันนี้ มีมากถึง 349,126 ราย และยังพบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกกว่า 30%….

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โรคที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิต และทุพพลภาพในประชากรทั่วโลก คือ “โรคหลอดเลือดสมอง” ซึ่งนับเป็นภัยคุกคามชีวิต ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัว มากขึ้นในปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2566 พบว่า จำนวนผู้ป่วยที่เป็น “โรคหลอดเลือดสมอง” ในประเทศไทยวันนี้ มีมากถึง 349,126 ราย และยังพบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกกว่า 30% ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอยู่ที่ 2.5% นอกจากนี้ ยังมีโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย เช่น ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง เนื้องอกในสมอง ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน เป็นต้น โรคเหล่านี้จำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงในการดูแลรักษา เพราะทุกวินาที คือ ‘วินาทีชีวิต’ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจส่งผลต่อชีวิตได้

นพ. ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชติ หัวหน้าศูนย์โรคระบบประสาท, แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ภาพรวมของโรคระบบประสาท วันนี้ ภาวะขาดเลือดในสมอง และเลือดออกในสมอง พบได้เยอะมากขึ้น ตัวเลขข้อมูลในประเทศไทย ยังพบด้วยว่า ทุก 3 นาที จะมีคนเกิดภาวะขาดเลือดในสมอง หรือเลือดออกในสมอง 1 คน โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งอาหารก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงเยอะขึ้น “โดยทั่วไป เราแบ่งความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งที่คือกลุ่มที่เป็นเพศชาย และมีอายุมาก รวมถึงมีโรคพันธุกรรมบางอย่าง ส่วนอีกกลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน สูบบุหรี่ และไม่ได้ออกกำลังกาย รวมถึงมีภาวะการหยุดหายใจตอนกลางคืน”
หัวหน้าศูนย์โรคระบบประสาท ยังบอกด้วยว่า ในเรื่องของสัญญาณเตือนต่อการเกิดภาวะขาดเลือดในสมอง มีอาการเตือนค่อนข้างน้อยมาก “ผู้ที่มีภาวะเลือดออกในสมอง จะมีอาการเตือนน้อยมากแค่ 10% และอาการเตือนที่เกิดขึ้นนั้น ก็ยังเป็นช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ อาทิ ตามองไม่เห็นชั่วคราว รู้สึกเวียนศีรษะชั่วคราว หรือแม้แต่ มีอาการแขนขาอ่อนแรงชั่วคราว จนทำให้ตัวของเราละเลยสิ่งที่เกิดขึ้น” แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยเหตุนี้ ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากโรคระบบประสาท และมีความมุ่งมั่นพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่อง

“วันนี้ เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์เฉพาะทาง ด้านระบบประสาทครบทุกสาขา รวมถึงทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่ร้ายแรงและซับซ้อน และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลด้วยวิธีการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตั้งแต่การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม การใช้ยา ไปจนถึงการผ่าตัด หรือ การรักษาด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา โดยอิงจากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน (Evidence based best practice) พร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างแม่นยำ รวมถึงการรับมือกับผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่มีความซับซ้อนได้อย่างทันท่วงที”

ขณะที่ทางด้าน นพ.ภวิศ เหลืองเวชการ แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวเสริมถึงแนวทางการรักษา โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการเข้ารับการผ่าตัดด้วยว่า “ในระหว่างการผ่าตัด และหลังการรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและสมอง อาจมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น ภาวะเลือดออกซ้ำและทำให้สมองเสียหายเพิ่มขึ้น หรืออาจเกิดภาวะสูญเสียความรู้สึกได้ ดังนั้น ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงจัดตั้ง ‘แผนกผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทและไขสันหลัง’ (Neurocritical care unit) เพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านระบบประสาทวิกฤติที่ผ่านหลักสูตรและสำเร็จเป็นผู้ชำนาญเวชบำบัดวิกฤติด้านระบบประสาทจากสหรัฐอเมริกา พยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติด้านระบบประสาทและสมอง พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ในเอเชียที่พยาบาลในแผนกผู้ป่วยวิกฤตผ่านการอบรมหลักสูตร ‘การช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทขั้นสูง’ (Emergency Neurological Life Support: ENLS Course) เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย”

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังได้ย้ำด้วยว่า ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังมีการทำงานประสานกับแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอกอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางด้านรังสี จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งรักษาให้ความเห็นร่วมกัน โดยเฉพาะการตรวจวินิจฉัย เพื่อเลือกแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้กับผู้ป่วยในแต่ละราย

อย่างไรก็ดี แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง จาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังได้แนะนำวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อป้องกันโรคระบบประสาทและสมองว่า ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวสูง ตรวจสุขภาพสมองเป็นประจำทุกปี และควรหมั่นสังเกตตนเอง หรือ คนในครอบครัวหากมีอาการเหล่านี้ เช่น มือ-เท้าชา แขน-ขาอ่อนแรง ตาพร่ามัว เวียนศีรษะ พูดไม่ได้ อาจเป็นสัญญาณของโรคระบบประสาทและสมอง ให้รีบมาพบแพทย์ทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 19 อาคาร A หรือ โทร. 02 011 3994-5

Facebook Comments

Related post