Digiqole ad

รพ. จุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานถวยเป็นพระราชกุศล

 รพ. จุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานถวยเป็นพระราชกุศล
Social sharing
Digiqole ad

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานและแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ชุด และตรวจค่าสายตาโดยนักทัศนมาศ พร้อมมอบแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ และประชาชน ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ วัดหนองผักหนอก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ ในพื้นที่ ร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมรับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

จากนั้นได้เยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงจำนวน ๓ ราย
ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน ๔๔๐ ราย โดยกลุ่มโรคที่พบมากเป็น ๕ อันดับแรก คือ ๑.ระบบจักษุ จำนวน ๓๘๑ ราย ๒.ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ จำนวน ๙๕ ราย ๓.ระบบประสาท จำนวน ๒๒ ราย ๔.ระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑๙ ราย ๕.ระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๑๐ ราย จำนวนผู้ป่วยส่งต่อ จำนวน ๗๓ ราย โดยประชาชนที่มารับบริการตรวจสุขภาพต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

Facebook Comments

Related post