Digiqole ad

รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน ประกาศแต่งตั้ง สฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

 รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน  ประกาศแต่งตั้ง สฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) รับผิดชอบบริหาร และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะที่ นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร (Executive Advisor) เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ และดำเนินงาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่ผ่านมานายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับกลุ่มทรูมายาวนานกว่า 28 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลงานระบบปฏิบัติการ และก่อสร้าง อีกทั้งยังได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการโครงการสำคัญต่าง ๆ ของกลุ่มทรูมาโดยตลอด

นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

Facebook Comments

Related post