Digiqole ad

ย้ายฟ้าผ่า! นอภ.แม่สอด เข้ากรุ แก้โควิดล้มเหลว ส่ง นอภ.เมืองตาก รักษาการแทน

 ย้ายฟ้าผ่า! นอภ.แม่สอด เข้ากรุ แก้โควิดล้มเหลว ส่ง นอภ.เมืองตาก รักษาการแทน
Advertisement
Advertisement
ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (6 ส.ค. 2564) ว่า นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ข้อความว่า ด้วยกรมการปกครอง ได้มีคำสั่ง นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฎตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการดังกล่าวมอบหมายหน้าที่การงานให้เรียบร้อย และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง พร้อมแจ้งรายละเอียดวันลาทุกประเภทให้กรมการปกครองทราบด้วย
ทั้งนี้ในหนังสือแนบของคำสั่งอธิบดีกรมการปกครอง ได้มีบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการไปด้วย โดยสั่งให้นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก จ.ตาก ไปรักษาการนายอำเภอแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้ อำเภอแม่สอดมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวและการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เป็นจำนวนมาก มีการร้องเรียนว่าข้าราชการบางคน นอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้วยังเป็นอุปสรรคของการแก้ปัญหาอีกต่างหาก
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/zqixk

Related post