Digiqole ad

‘ยูอาร์ซี’ คว้ามาตรฐาน ‘FSSC 22000 Certificate’ การันตีการผลิตสินค้า

 ‘ยูอาร์ซี’ คว้ามาตรฐาน ‘FSSC 22000 Certificate’ การันตีการผลิตสินค้า
Social sharing
Digiqole ad

ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ผู้ผลิตขนมชั้นนำของประเทศไทย เดินหน้าตอกย้ำเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารและขนมคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ล่าสุดบริษัทได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหารหรือ FSSC 22000 Certificate ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก

ทั้งนี้ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไปประเทศไทย ลาว และกัมพูชา บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ารับมาตรฐาน FSSC 22000 จากนายสุเมธ หุดินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมีทีมงานฝ่ายบริหาร และพนักงานร่วมแสดงความยินดี

สำหรับการได้รับมาตรฐานการผลิตสินค้าระดับสากลอย่าง FSSC 22000 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทฯ และสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรที่ยึดถือมาตลอดเพื่อ “ส่งมอบความสุขให้กับทุกคน ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ” ขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack’n Jill) ผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ ฟันโอ, ทิวลี่, โรลเลอร์ โคสเตอร์, ครีมโอ, โลซาน, ดิวเบอร์รี่, ไดนาไมท์ และ ลัช เป็นต้น

“การได้รับรองระบบ FSSC 22000  เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ยูอาร์ซี ในการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตขนมที่มีมาตรฐานระดับโลก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกกระบวนการผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ อร่อย สะอาด และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค” นายฐานันท์  กล่าว

นอกจากนี้ ยูอาร์ซี ยังมุ่งมั่นพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบกลาง หรือ Central Laboratory จนได้รับการรับรองระบบ  ISO17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สมป.) ครอบคลุมทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเคมี ด้านจุลชีววิทยา และด้านประสาทสัมผัส เพื่อทดสอบวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป โดยปัจจุบัน ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 33 รายการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการันตีผลการทดสอบ หรือ Testing Accuracy เพื่อสนับสนุนระบบความปลอดภัยของสินค้าก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

นายฐานันท์ กล่าวอีกว่า การได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร FSSC22000 เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ภายใต้โครงการ UR Green เพื่อสานเป้าหมายสำคัญในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellness) ผ่าน 3 มิติ ได้แก่ UR Health and Wellness, UR Recycle และ UR Green Industry

มิติที่ 1 UR Health and Wellness คือ การมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ให้ความใส่ใจในสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการใส่ใจสังคมและชุมชนรอบข้าง

นอกจากการได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ในส่วนของพนักงาน เราให้ความใส่ใจในด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน มีการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานจนมีความปลอดภัยและมีความสอดคล้อง จนได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO45001 จาก บริษัท Intertek ครอบคลุมทุกโรงงานผลิตและโกดังสินค้า

มิติที่ 2 UR Recycle และมิติที่ 3 UR Green Industry คือการให้ความสำคัญในการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำหลักการ 3Rs มาใช้ ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce), การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การนำขยะจากกระบวนการผลิตไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแทนการฝังกลบ และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับการรับรอง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001จาก บริษัท Intertek โดยครอบคลุมทุกโรงงานผลิตและโกดังสินค้าเช่นเดียวกัน

 

“การดำเนินโครงการ UR Green ทั้งหมด เป็นบทพิสูจน์สำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจพัฒนา และความมุ่งมั่นของยูอาร์ซี ในการยกระดับผลิตสินค้าในหมวดขนมให้มีมาตรฐานสูงขึ้นระดับสากล โดยครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร” นายฐานันท์ กล่าวทิ้งท้าย

 

Facebook Comments

Related post