Digiqole ad

ยุทธศาสตร์ของ TCEB x 5 สมาคม ดันประเทศไทยสู่การเป็น World Festival Destination

 ยุทธศาสตร์ของ TCEB x 5 สมาคม ดันประเทศไทยสู่การเป็น World Festival Destination
Social sharing
Digiqole ad

ทีเส็บ ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนางานเทศกาล เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมต่าง ๆ และภาคเอกชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจผ่านการจัดงานเทศกาล (Festival Economy) อย่างยั่งยืนเพราะการก้าวไปด้วยกันจะทำให้ไปได้ไกลและยั่งยืน การสร้างความร่วมมือในแง่ของบูรณาการ ที่เป็นแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการทำงานแบบเฟสติวัล ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมและตอบโจทย์ จึงต้องเป็นลักษณะของการรวมกลุ่ม คือสร้างองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ที่มีหลายแขนง หลายสาขาวิชาชีพ โดยการจับมือกับผู้ประกอบการหมวดต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ม Art & Culture กลุ่ม Creative & Lifestyle กลุ่ม Entertainment กลุ่ม Mass Participation Sports กลุ่ม Health & Wellness และกลุ่ม Technology & Innovation หมวดหมู่ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถต่อยอดให้ตัว Festival Owner มาเกาะกลุ่มในหมวดต่าง ๆ ได้ หลังจากสร้างหมวดต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือแล้ว

“ยุทธศาสตร์ของทีเส็บกับนโยบาย Festival Economy คือ การจับมือกับ 5 สมาคม มาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์ ทำให้ประเทศไทยเป็น World Festival Economy เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อยอดจากความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการทำงานที่มีสปีดเร็วขึ้นกว่าเดิม แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม ตอบโจทย์ในหลายมิติ สร้างเครือข่ายได้เร็วขึ้นและมากกว่าปกติ” คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย กล่าว

โดย 5 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) หรือนักปั้นเมืองเทศกาลสู่ตลาดโลก ตอบโจทย์แบบภาพรวมร่วมกับเมืองเจ้าภาพได้หลายมิติ มี Festival Owner ครบทุกหมวดหมู่ สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) โฟกัสที่การจัดแข่งขันกีฬามวลชน ที่จะนำพาเรื่องรายได้เชิงเศรษฐกิจให้กับเมือง เป็นการรวมตัวของสมาชิกผู้จัดงานกีฬามวลชนทั่วประเทศ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก ซึ่งมารวมตัวเพื่อให้เห็นภาพชัดว่าการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งพัฒนามากว่า 15 ปีแล้ว เช่น งานวิ่งกว่า 2,000 รายการ งานวิ่งเทรล งานวิ่งมาราธอน การปั่นจักรยาน ที่ถือเป็นกีฬายอดฮิตทั่วโลก งานว่ายน้ำมาราธอน งานไตรกีฬา กีฬาวิ่งเทรลวิบาก ซึ่งเป็นกลุ่มกีฬาใหม่ที่มีความนิยมสูงมาก งานสปาตันเรซ นอกจากนี้ยังมีงานมวลชนอื่น ๆ อีกมากมายที่จะมาพัฒนามาสร้างเศรษฐกิจให้เมืองต่าง ๆ ได้
สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA) สมาคมที่รวมตัวของผู้พัฒนาสื่อ ผู้ผลิตสื่อ คนทำหนัง ทำสื่อต่าง ๆ เป็นที่รวบรวมมืออาชีพผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ ที่จะมาขับเคลื่อนทางด้านสื่อ เป็นอีกหนึ่งสมาคมที่จะมาทำการขับเคลื่อนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT) เป็นการรวมกลุ่มของศิลปินร่วมสมัย สร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดงานนิทรรศการ การมาร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบกิจกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย พัฒนาไปสู่การพัฒนาและต่อยอดใหม่ ถือเป็นสมาคมที่มีเครือข่ายและการขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจนมากและสมาคมที่มีอายุยาวนานที่สุด คือสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) ซึ่งรวมผู้จัดงานอีเวนต์มืออาชีพ ที่มีการรวมตัวกันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวบรวมมืออาชีพของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มาพัฒนางานในประเทศไทย เป็นสมาคมที่ขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งผลิตการทำออร์กาไนซ์ แสง สี เสียง การจัดงานเปิดตัว พรีเซ็นเทชั่น อีเวนท์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในไทย บางบริษัทยังพัฒนาขยายเครือข่ายไปต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงระดับโลก และสมาคมยังมีการพัฒนาเรื่องวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดมิติหลายทาง รวมถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของบุคลากรในอนาคต

 

ถือเป็นวิสัยทัศน์ของทางทีเส็บ ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย โดยใช้การบูรณาการกับ 5 สมาคม เพื่อขับเคลื่อนในกรอบยุทธศาสตร์ Festival Economy เป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายเพื่อการนำเทศกาลไปสู่อีกมิติหนึ่งของประเทศไทย เชื่อว่า 5 สมาคมเป็นอาวุธสำคัญ ที่ทีเส็บได้ร่วมสร้างขึ้นมา ทำให้การบูรณาการระหว่างรัฐและเอกชนสมบูรณ์แบบ เพื่อทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น World Festival Destination ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

Facebook Comments

Related post