Digiqole ad

ยืนหนึ่ง! กศน.พร้อมพัฒนาหลักสูตรอาชีพตอบโจทย์สร้างรายได้ยุค New Normal

 ยืนหนึ่ง! กศน.พร้อมพัฒนาหลักสูตรอาชีพตอบโจทย์สร้างรายได้ยุค New Normal
Social sharing
Digiqole ad

นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ re-skill และ up skill ของสำนักงาน กศน.ว่า “ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) มีนโยบายการจัดการศึกษาและภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมอบให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ re-skill up-skill สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  นั้น

ตอนนี้ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ และแนวทางการจัดการศึกษารวมทั้งสื่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ศึกษา วิเคราะห์จากการสำรวจความต้องการของประชาชนและความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด กศน.ที่จะนำไปฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อประชาชน โดยหลักสูตรที่พัฒนาในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในเทรนด์หรือในกระแสความต้องการของชุมชน และสังคม ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะสามารถเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาเป็นอาชีพเสริมการวางแผนการดำเนินการครอบคลุม  ไม่ว่าจะเป็นอาชีพด้านเกษตรกรรมที่เน้นไปในเรื่องของธีมของนำสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ในการเสริมภูมิคุ้มกันโควิด-19 มาดัดแปลงเป็นสูตรอาหารที่มีโภชนาการที่ดีเยี่ยมเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ที่รักการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอาหารที่ได้รับมาตรฐานและมีผลงานด้านอาหารเป็นที่ยอมรับ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และ โรงเรียนสอนทำอาหาร ครัววันดี

โดยอาจารย์ ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัยและทีมงาน ในการนำสมุนไพรพื้นบ้าน 5 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทลายโจร ขมิ้นชัน ขิง กระชายขาว มะขามป้อม  มารังสรรค์สูตรอาหารใหม่ ทั้งอาหารคาว อาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งนอกจากจะอร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยคุณภาพ และคุณประโยชน์ต่อร่างการตามหลักโภชนาการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงกลางน้ำอย่างเช่น หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับความร่วมมือจาก ศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง และ ผศ.คมสัน เรืองโกศล มือโปรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จากคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ามาเสริมทีมในการสร้างหลักสูตร  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเทคนิคการขายของออนไลน์ หลักสูตรแอพพลิเคชั่นเพื่อการค้าออนไลน์ และหลักสูตรยูทูบเบอร์ อีกด้วย

ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรเหล่านี้ กศน.ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ประชาชนให้ได้รับประโยชน์ โดยคำนึงถึงความจำเป็น ของประชาชนที่ตกงาน ว่างงาน หรือรายได้ลดลง เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพเดิมที่สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นที่ตั้ง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานกศน. ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ กศน.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือประชาชน คาดว่าหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้จะแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการและจัดฝึกอาชีพได้เดือนกรกฎาคมนี้ ” เลขาธิการ กศน. กล่าว

Facebook Comments

Related post