Digiqole ad

“ยันฮี” จับมือ “รพ.รามาฯ” ร่วม MOU ส่ง “แพทย์ประจำบ้าน” ฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่ง เพิ่มพูนทักษะศัลยแพทย์ สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

 “ยันฮี” จับมือ “รพ.รามาฯ” ร่วม MOU ส่ง “แพทย์ประจำบ้าน” ฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่ง เพิ่มพูนทักษะศัลยแพทย์ สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
Social sharing
Digiqole ad

โรงพยาบาลยันฮี จับมือ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลิตศัลยแพทย์ไทยฝีมือดีระหว่างสององค์กร จาก โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จัดฝึกอบรม “หลักสูตรด้านศัลยกรรมตกแต่ง” ณ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี ให้แก่ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 5 สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง มุ่งผลิตศัลยแพทย์ตกแต่งรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ครบถ้วน ผลักดันการแพทย์ไทย ให้เป็นศูนย์กลางการทำศัลยกรรมความงามที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย


นายแพทย์สุธน พิศูทธินุศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยว่า “วัตถุประสงค์ของการร่วมมือในการฝึกอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เล็งเห็นว่า การฝึกอบรมศัลยแพทย์ตกแต่งให้มีทักษะความรู้ ความชำนาญครบถ้วนทั้งด้านการเสริมสร้างและเสริมความงามนั้น แพทย์ผู้ที่ทำการผ่าตัดรักษาต้องมีความรู้ความชำนาญ และได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเฉพาะการศัลยกรรมเสริมความงาม ประกอบกับทางโรงพยาบาลยันฮี เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งที่มีประสบการณ์ความชำนาญด้านศัลยกรรมความงาม เป็นแพทย์ประจำถึง 16 ท่าน โดยทุกท่านได้รับวุฒิบัตรรับรองจากแพทยสภา และมีปริมาณคนไข้มากเพียงพอจะเป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบด้านศัลยกรรมความงามได้
ซึ่งครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่ง ที่ทางโรงพยาบาลยันฮี ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จัดส่งแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 5 สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว และเป็นครั้งแรกที่ทั้งสององค์กร ระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลภาคเอกชน ประสานความร่วมมือในการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้กับแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้แพทย์ที่สำเร็จการอบรมจากสถาบันนี้ ได้มีความรู้ความชำนาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ครบถ้วนตามหลักสูตรและเทียบเท่าระดับสากล” นายแพทย์สุธน กล่าว


“สำหรับการจัดฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่งที่จัดขึ้นดังกล่าว ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดส่งแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 5 (ปีสุดท้ายของการฝึกอบรม) เข้ามาศึกษาดูงานคนละ 1 เดือน เน้นการฝึกอบรม การเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย และการผ่าตัดด้านศัลยกรรมความงามเป็นหลัก ใช้เวลาในการฝึกอบรมคนละ 1 เดือน โดยจะเริ่มการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เป็นปีแรก ระยะเวลาในการร่วมมือครั้งนี้ 2 ปี
การประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการพัฒนาและผลิตศัลยแพทย์ตกแต่งรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ครบถ้วน ตามความต้องการของหลักสูตรและเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมนโยบายภาครัฐ ในการผลักดันประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการทำศัลยกรรมความงามที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย” นายแพทย์สุธน กล่าวปิดท้าย

Facebook Comments

Related post