Digiqole ad

“ยังท่วม 57 สายทาง! “ศักดิ์สยาม” สั่ง ทช.เร่งซ่อมแซมหลังเข้าสู่ภาวะปกติ!!

 “ยังท่วม 57 สายทาง! “ศักดิ์สยาม” สั่ง ทช.เร่งซ่อมแซมหลังเข้าสู่ภาวะปกติ!!
Social sharing

Digiqole ad

“ยังท่วม 57 สายทาง! “ศักดิ์สยาม” สั่ง ทช.เร่งซ่อมแซมหลังเข้าสู่ภาวะปกติ!!

วันที่(26 ต.ค.65) นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ข้อมูลจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยล่าสุด (25 ต.ค. ง65 เวลา 17.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา,อ่างทอง,ชัยนาท,สิงห์บุรี, บุรีรัมย์,สุรินทร์,ขอนแก่น,มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด,ยโสธร,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี, นครสวรรค์,อุทัยธานี,เชียงใหม่,ลำปาง,ชุมพร, หนองบัวลำภู,กาฬสินธุ์,เชียงราย และนครปฐม ได้รับผลกระทบ 102 สายทาง แบ่งเป็นสามารถสัญจรผ่านได้ 45 สายทาง และไม่สัญจรผ่านได้ 57 สายทาง ดังนี้

จ.พระนครศรีอยุธยา
1.สาย อย.016 สะพานวัดบันไดช้าง อ.เสนา น้ำท่วม 40 ซม.
2.สาย อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา น้ำท่วม 60 ซม.
3.สาย อย.020 สะพานหัวเวียง อ.เสนา น้ำท่วม 40 ซม.

จ.อ่างทอง
4.ถนนสาย อท.3003 แยก ทล.309 – บ้านบางพลับ อ.ไชโย,โพธิ์ทอง น้ำท่วม 40 ซม.
5.ถนนสาย อท.4005 แยก ทล.3501- บ้านโคกช้าง อ.เมือง,วิเศษชัยชาญ น้ำท่วม 35 ซม.

จ.ชัยนาท
6.ถนนสาย ชน.3018 แยก ทล.311 – แยก ทล.3273 (ตอนสิงห์บุรี) เส้นทางขาด

จ.สิงห์บุรี
7.ถนนสาย สห.2006 แยก ทล.32 – ทล.311 อ.อินทร์บุรี น้ำท่วม 50 ซม.
8.ถนนสาย สห.3007 แยก ทล.309 – ทางหลวงชนบทสาย สห.3008 อ.พรหมบุรี,ท่าช้าง น้ำท่วม 40 ซม.
9.ถนนสาย สห.3008 แยก ทล.309 – ทล.3032 อ.พรหมบุรี,ค่ายบางระจัน น้ำท่วม 30 ซม.
10.ถนนสาย สห.3027 แยก ทล.309 – วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง,พรหมบุรี น้ำท่วม 40 ซม.
11.ถนนสาย สห.4002 แยก ทล.3030 – บ้านจักรสีห์ อ.เมือง น้ำท่วมสูง 30 ซม.
12.ถนนสาย สห.4003 แยก ทล.3030 – ทางหลวงชนบทสาย สห.4002 อ.เมือง น้ำท่วม 40 ซม.
13.ถนนสาย สห.4020 แยก ทล.3030 – บ้านแม่ลา อ.เมือง น้ำท่วม 40 ซม.
14.ถนนสาย สห.5042 แยกทางหลวงชนบทสาย สห.3008 – ทางหลวงชนบทสาย สห.5043 อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง น้ำท่วม 40 ซม.

จ.บุรีรัมย์
15.สาย บร.018 สะพานมิตรภาพ บุรีรัมย์ – สุรินทร์ อ.สตึก,ชุมพลบุรี น้ำท่วม 40 ซม.

จ.สุรินทร์
16.สาย สร.012 สะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อ.ชุมพลบุรี,ท่าตูม น้ำท่วม 40 ซม.
17.สาย สร.020 สะพานสีหราช อ.รัตนบุรี,ท่าตูม น้ำท่วม 35 ซม.
18.สาย สร.021 สะพานมิตรภาพสระขุด – ประเคียบ อ.ชุมพลบุรี น้ำท่วม 30 ซม.
19.สาย สร.022 สะพานบะ – หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี,ท่าตูม น้ำท่วม 35 ซม.
20.สาย สร.024 สะพานท้าวโสวัต นางบัวตูม (ท่าตูม- พรมเทพ) อ.ท่าตูม น้ำท่วม 35 ซม.
21.ถนนสาย สร.4022 แยก ทล.2076 – บ้านบัวเสียว อ.รัตนบุรี น้ำท่วม 50 ซม.

จ.ขอนแก่น
22.ถนนสาย ขก.2063 แยก ทล.12 – บ้านท่าเรือ อ.บ้านฝาง, หนองเรือ, อุบลรัตน์ น้ำท่วม 110 ซม.

จ.มหาสารคาม
22.สาย มค.009 สะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วม 50 ซม.
23.สาย มค.012 สะพานท่าตูม อ.เมือง น้ำท่วม 50 ซม.
24.ถนนสาย มค.3001 แยก ทล.213 – บ้านมะค่า อ.กันทรวิชัย น้ำท่วม 50 ซม.
25.ถนนสาย มค.3062 แยก ทล.208 – บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วม 45 ซม.

จ.ร้อยเอ็ด
26.สาย รอ.008 สะพานท่ามันปลา อ.หนองฮี น้ำท่วม 96 ซม.
27.สาย รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ อ.โพนทราย น้ำท่วม 105 ซม.
28.สาย รอ.018 สะพานสีลาภิราม อ.สุวรรณภูมิ น้ำท่วม 65 ซม.
29.ถนนสาย รอ.3004 แยก ทล.202 – บ้านโพนทราย อ.สุวรรณภูมิ, หนองฮี, โพนทราย น้ำท่วม 65 ซม.
30.ถนนสาย รอ.3012 แยก ทล.215 – บ้านชะโด อ.สุวรรณภูมิ, หนองฮี, โพนทราย, พนมไพร น้ำท่วม 48 ซม.

จ.อุบลราชธานี
31.สาย อบ.036 สะพานลำมูลน้อย อ.เมือง น้ำท่วม 180 ซม.
32. ฝสาย อบ.040 สะพานผ่านภูวงศ์ อ.ตาลสุม น้ำท่วม 45 ซม.
33.สาย อบ.047 สะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านกลางน้อย อ.เขื่องใน น้ำท่วม 105 ซม.
34.ถนนสาย อบ.5105 แยกทางหลวงชนบทสาย อบ.2060 – สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง น้ำท่วม 120 ซม.
35.ถนนสาย อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ อ.เมือง – วารินชำราบ น้ำท่วม 240 ซม.
36.ถนนสาย อบ.5008 แยกทางหลวงชนบท อบ.4005 – บ้านดอนงัว อ.ตาลสุม, ศรีเมืองใหม่ น้ำท่วม 90 ซม.
37.ถนนสาย อบ.4038 แยก ทล.2173 – บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร, สิรินธร น้ำท่วม 20 ซม.
38.ถนนสาย อบ.4026 แยก ทล.2050 – บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง น้ำท่วม 100 ซม.
39.ถนนสาย อบ.3092 แยก ทล.217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร น้ำท่วม 50 ซม.
40.ถนนสาย อบ.2084 แยก ทล.23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง น้ำท่วม 140 ซม.

จ.ศรีสะเกษ
41.สาย ศก.027 สะพานข้ามห้วยสำราญ อ.เมือง น้ำท่วม 50 ซม.
42.สาย ศก.020 สะพานข้ามแม่น้ำมูล อ.กันทรารมย์ น้ำท่วม 90 ซม.
43.สาย ศก.015 สะพานข้ามห้วยสำราญ อ.เมือง น้ำท่วม 130 ซม.
44.สาย ศก.010 สะพานแม่น้ำมูล 214 อ.กันทรารมย์ น้ำท่วม 170 ซม.
45.ถนนสาย ศก.5009 แยกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ – อ.ยางชุมน้อย น้ำท่วม 130 ซม.
46.ถนนสาย ศก.4053 แยก ทล.2373 – ศรีสะเกษ อ.เมือง น้ำท่วม 75 ซม.
47.ถนนสาย ศก.4044 แยก ทล.2086 – บ้านผักขะ อ.กันทรารมย์, ยางชุมน้อย น้ำท่วม 95 ซม.
48.ถนนสาย ศก.4037 แยก ทล.2086 – บ้านกอก อ.ราษีไศล, ศิลาลาด น้ำท่วม 70 ซม.
49.ถนนสาย ศก.4034 แยก ทล.2086 – บ้านโจดม่วง อ.ราษีไศล, ศิลาลาด น้ำท่วม 170 ซม.
50.ถนนสาย ศก.4031 แยก ทล.2373 – บ้านดอนโก อ.ยางชุมน้อย น้ำท่วม 95 ซม.
51.ถนนสาย ศก.4018 แยก ทล.2083 – อ.บึงบูรพ์, ราษีไศล น้ำท่วม 150 ซม.

จ.เชียงใหม่
52.ถนนสาย ชม.3003 แยก ทล.108 – บ้านหนองล่อง อ.จอมทอง, เวียงหนองล่อง สะพานทรุดตัว

จ.หนองบัวลำภู
53.ถนนสาย นภ.5011 แยกทางหลวงชนบทสาย นภ.5042 – บ้านโนนยาว อ.โนนสัง น้ำท่วม 70 ซม.

จ.กาฬสินธุ์
54.ถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 – บ้านสีถาน อ.กมลาไสย,ร่องคำ น้ำกัดเซาะเส้นทางขาด
55.ถนนสาย กส.3013 แยก ทล.214 – บ้านสีถาน อ.กมลาไสย น้ำท่วม 80 ซม.

จ.เชียงราย
56.สาย ชร.007 สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สะพานทรุดตัว

จ.นครปฐม
57.สาย นฐ.058 สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (วัดบางไผ่นารถ) อ.บางเลน น้ำท่วม 45 ซม.

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมเส้นทางทันทีหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146

 

 

“ยังท่วม 57 สายทาง! “ศักดิ์สยาม” สั่ง ทช.เร่งซ่อมแซมหลังเข้าสู่ภาวะปกติ!!

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post