Digiqole ad

ยอดรับรหัสวันแรกแค่ 9 ชั่วโมง ทะลุ 3,000 ล้านบาท!! ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3

 ยอดรับรหัสวันแรกแค่ 9 ชั่วโมง ทะลุ 3,000 ล้านบาท!! ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3
Social sharing

Digiqole ad

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบให้ ธอส.สานต่อโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน

โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเริ่มเปิดให้ผู้ที่สนใจขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN หรือ GHB ALL ตั้งแต่เปิดจองวันแรกวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไปนั้น ล่าสุด ณ เวลา 18.00 น. วันนี้ หรือเพียง 9 ชั่วโมง ภายหลังเปิดให้ประชาชนรับรหัสเข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจรับรหัสเข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 2,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า 3,000 ล้านบาท สะท้อนความน่าสนใจของโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรกเท่ากับ 3.00% ต่อปี เงินงวดคงที่นานถึง 60 งวดแรก ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ให้กู้บ้านราคา ซื้อ-ขาย/ค่าก่อสร้างและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งประเภทบ้าน หรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม)

ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หรือบ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส. หรือเพื่อปลูกสร้าง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการ อยู่อาศัยพร้อมซื้อบ้านหรือห้องชุด พิเศษ!! ธอส.ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการมีบ้านให้กับลูกค้าด้วยการยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท) และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง) อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรหัสเข้าร่วมโครงการแล้ว สามาถนำรหัสดังกล่าวมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหาก ธอส. ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL, GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

Facebook Comments


Social sharing

Related post