Digiqole ad

ยอดรวมศุลกากร จับกุมสินค้าหนีภาษี เดือนมิถุนายน กว่า 227.24 ล้านบาท

 ยอดรวมศุลกากร จับกุมสินค้าหนีภาษี เดือนมิถุนายน กว่า 227.24 ล้านบาท
Social sharing
Digiqole ad

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร มีนโยบายในการเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม

จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES

โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้า นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน

สำหรับการตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีจำนวน 3,068 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 227.24 ล้านบาท มีผลงานที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ผลการจับกุมยาเสพติด
1.1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่มีข้อพิรุธที่อาจจะลักลอบกลืนยาเสพติด จึงนำตัวไปเอกซเรย์ร่างกายที่โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต จากการตรวจสอบภาพเอกซเรย์ พบสิ่งแปลกปลอมรูปร่างทรงกลมและทรงรีเป็นจำนวนมากในช่องท้อง ผลการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว พบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โคคาอีน จำนวนรวม 115 ก้อน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 1.49 กิโลกรัม มูลค่า 4.47 ล้านบาท

1.2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force (AITF) ได้ทำการตรวจค้นกระเป๋าผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวน 3 ราย พบหีบห่อต้องสงสัยภายในเป็นผงละเอียดสีขาว เมื่อทดสอบด้วยน้ำยาทดสอบเบื้องต้น พบเป็นสารเสพติดประเภทโคคาอีน จำนวนรวมทั้งสิ้น 15.7 กิโลกรัม มูลค่ารวม 47 ล้านบาท

1.3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 กองสืบสวนและปราบปราม พบยาเสพติด ประเภท
แมทแอมเฟตามีนซุกซ่อนในถุงข้าวสารส่งไปรษณีย์ออกนอกประเทศ ปริมาณ 2.96 กิโลกรัม มูลค่า 1.77 ล้านบาท อันเป็นการส่งของต้องห้ามต้องกำกัดส่งออกนอกราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และพ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนมิถุนายน 2565 มีจำนวน 12 คดี มูลค่า 56.99 ล้านบาท

2. ผลการจับกุมบุหรี่
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนบริเวณทางหลวง พบรถยนต์ปิกอัพตอนเดียวตู้ทึบ ผลการตรวจค้นพบบุหรี่มีถิ่นกำเนิดต่างประเทศ
โดยไม่พบเอกสารหรือหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง จำนวน 40 ลัง 400,000 มวน มูลค่า 1.77 ล้านบาท
ทั้งนี้ สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน 2565 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 131 คดี มูลค่า 45.8 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 160 คดี มูลค่า 1.26 ล้านบาท

3. ผลการจับกุมสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 กองสืบสวนและปราบปราม ได้ตรวจค้นรถบรรทุกสิบล้อพ่วง บริเวณริมถนน หมายเลข 214 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบข้าวสาร มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ เข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร น้ำหนักกระสอบละ 48 กระสอบ จำนวน 47,952 กิโลกรัม มูลค่า 815,184 บาท

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมสินค้าเกษตร เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 53 คดี มูลค่า 5.4 ล้านบาท

Facebook Comments

Related post