Digiqole ad

ม.ราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการผู้ประกอบการ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก”

 ม.ราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการผู้ประกอบการ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก”

วันที่ 27 ม.ค. 2564 อาจารย์สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ University Business Incubator/UBI ] ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและเก็บข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อคัดกรองการรับการบ่มเพาะวิสาหกิจ และให้คำปรึกษาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาด การจดเครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา “ผลิตภัณฑ์วัสดุปลูกอัดแท่ง” โดยนายสัญญา หิรัญวดี ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Advertisement

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยที่สร้าง ”ตัวตน” ในแบบฉบับของคุณ บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
www.secretary.pkru.ac.th
FanPage : PKRU2020
#Anniversary 50th PKRU#PKRU50th# We are PKRU#งานเลขานุการผู้บริหาร#มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post