Digiqole ad

ม.รังสิต-นารีฟาร์มา-นักวิจัย เผยผลลัพธ์อาสาสมัครภาวะลองโควิด

 ม.รังสิต-นารีฟาร์มา-นักวิจัย เผยผลลัพธ์อาสาสมัครภาวะลองโควิด
Social sharing

Digiqole ad

หลังรับประทาน “เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา” ครบ 7 วัน

มหาวิทยาลัยรังสิต ผนึกกำลัง บริษัทนารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จชูงานวิจัยเรื่อง “การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและต้านมะเร็งในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยสูตรผสม” ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Quartile Score, Q1) พร้อมเปิดรับอาสาสมัครร่วมโครงการวิจัย “การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา ในผู้ที่มีภาวะลองโควิด” ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์แล้ว

โดยเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 66 ท่าน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาได้นัดหมายผู้สมัคร เฟสที่ 1 จำนวน 20 ท่าน เข้าทำการคัดกรองจากแบบสอบถามภาวะลองโควิด ซักถามประวัติการได้รับเชื้อ โควิด-19 การเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากภาวะลองโควิดต่างๆ อาทิ อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ,หายใจไม่ทั่วท้อง ,
ปวดกล้ามเนื้อ , เจ็บบริเวณหน้าอก ,ไอเรื้อรัง ฯลฯ และรับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์และตรวจเลือด เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของอาสาสมัครก่อนเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับรับผลิตภัณฑ์หลอก (Placebo) หรือผลิตภัณฑ์วิจัย ไปรับประทานเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งจะครบกำหนดใน วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 จึงได้นัดหมายอาสาสมัครทุกท่านมาตรวจเลือดและเช็คสุขภาพอีกครั้ง เพื่อติดตามผลการทดลองร่วมกันในมนุษย์ ณ ห้องวิจัย ตึกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ภายในงาน ผศ.ดร.เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ คุณพิมส์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ธิติยา ลักคุณะประสิทธิ์ อาจารย์หมวดวิชาบริหารเภสัชกิจ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง นลินี ประดับญาติ อาจารย์หมวดเภสัชวิทยา และผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยรังสิต เป็นผู้ร่วมเผยผลการทดลอง และขั้นตอนการวิจัยในครั้งนี้ร่วมกัน

อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ธิติยา ลักคุณะประสิทธิ์ อาจารย์หมวดวิชาบริหารเภสัชกิจ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “หลังจากเปิดรับสมัครอาสาสมัครผู้มีภาวะลองโควิดไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้นัดหมายอาสาสมัครเฟสที่ 1 จำนวน 20 ท่าน ทำการคัดกรองอาสาสมัครโดยใช้แบบสอบถามถึงภาวะลองโควิดที่เกิดขึ้นว่าท่านใดที่อาการเข้าข่ายคำถามที่นักวิจัยเตรียมบ้าง และรับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ เมื่อผ่านเกณฑ์จึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นผู้ผ่านการคัดกรองต้องได้รับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือดเพื่อตรวจเช็คค่าต่าง ๆ อาทิ ค่าที่บ่งบอกถึงการทำงานของตับและไต ค่าที่บ่งชี้ถึงการอักเสบในร่างกาย หรือชื่อทางการแพทย์ว่า CRP ค่าของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง ซึ่งเป็นค่าพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินสุขภาพของอาสาสมัครเบื้องต้น

จากนั้นสอบถามคุณภาพชีวิต โดยอาสาสมัครจะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชาและผลิตภัณฑ์หลอก (Placebo) โดยทั้งอาสาสมัครและผู้วิจัยจะไม่ทราบอาสาสมัครคนใดอยู่กลุ่มใดเพื่อป้องกันอคติของงานวิจัย จากนั้นจะได้รับคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนๆ กัน นำไปรับประทานเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งครบกำหนดในวันนี้ (10 พค 2566) จึงนัดหมายกลับตรวจค่าเลือดอีกครั้ง และทำแบบทดสอบคุณภาพชีวิต ซักประวัติอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเก็บข้อมูลหลังครบกำหนดการเข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินเปรียบเทียบผลการวิจัยต่อไป”


ทางด้าน คุณพิมส์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเผยผลการทดลองของอาสาสมัครในวันนี้ ขอขอบคุณทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต และทีมงานผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันค้นคว้าและวิจัย สมุนไพรไทยสูตรผสม จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ หากผลวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้คนได้อีกมาก ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากสมุนไพรไทย 100% ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคชาวไทยแล้ว บริษัทนารีฟาร์มา ต้องการพลักดันไปสู่การส่งออกต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของผู้มีภาวะลองโควิด หลังจากได้รับการการันตีผลการวิจัยเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (Quartile Score, Q1) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการ ติดลำดับ top 10 ใน สาขา Complementary and Alternative Medicine ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอย่าง BMC Complementary Medicine and Therapies สมุนไพรไทยสูตรผสมที่ทุกบ้านรู้จักดีทั้ง 5 ชนิด ข่า มะนาว ใบย่านาง พริกไทย และ ใบกัญชา ผลิตผลธรรมชาติที่มีในประเทศเรา สามารถช่วยทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศได้ ความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้สมุนไพรมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ต่างชาติให้ความสนใจผลการวิจัยนี้มากค่ะ ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้ามาชมโครงการหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อเมริกา เกาหลี เป็นต้น

ด้านอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ อายุ49 ปี เล่าให้ฟังว่า ตนเองป่วยเป็นโควิดและหลังจากหายป่วยมีอาการคล้ายลองโควิด คือเวียนศรีษะ อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เลยได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอาสมัครในเฟสที่1 โดยได้ทำแบบคัดกรองภาวะลองโควิดและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ซึ่งผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการวิจัย ซึ่งพบว่า หลังการเข้าร่วมโครงการวิจัยประมาณ 1 สัปดาห์ส่วนตัวพบว่า อาการเวียนศรีษะน้อยลง ทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามตนเองได้รับประทานอาหารที่มีประโยชนและดูแลร่างกายเป็นอย่างดี

สำหรับอาสาสมัครผู้ร่วมโครงการในเฟสที่ 2 จะมีการนัดหมายทำการวิจัยอีกครั้งในช่วงปลายเดือน มิถุนายน 2566 โดยผู้สนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา สามารถติดต่อได้ที่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ หรือ Facebook

Facebook Comments


Social sharing

Related post