Digiqole ad

ม.มหิดล ติดอันดับ 1 ของไทย ใน 7 สาขาวิชา จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2021

 ม.มหิดล ติดอันดับ 1 ของไทย ใน 7 สาขาวิชา จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2021
Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2021 ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับจำนวน 17 สาขาวิชา จากทั้งหมด 51 สาขาวิชา โดยเป็นอันดับ 1 ในไทย ใน 7 สาขาวิชา (1 สาขาวิชาหลัก และ6 สาขาวิชาเฉพาะ) ได้แก่ Performing Arts อันดับที่ 51 – 100, Life Science & Medicine อันดับ 142, Anatomy & Physiology อันดับที่ 101 – 120, Biological Sciences อันดับที่ 201 – 250, Medicine อันดับที่ 116, Nursing อันดับที่ 101 -150 และ Pharmacy & Pharmacology อันดับที่ 101 – 150
Advertisement
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ผลการจัดอันดับดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นอันดับที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชา Life Sciences & Medicine (จากเดิม อันดับที่ 143) และอีกหลายสาขาที่ยังคงอันดับคงที่ นอกจากนี้ ได้มีสาขาวิชาที่เข้าสู่อันดับ Top 100 ครั้งแรก คือ Performing Arts ซึ่งคิดคะแนนจากความมีชื่อเสียงด้านดนตรีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นสาขาที่เพิ่มเข้ามาในการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject ที่ในปีนี้มีการขยายขอบเขตไปจนถึง 51 สาขาวิชา โดยจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกไม่ได้เป็นที่ 1 ในทุกเรื่อง แต่จะมีความถนัดที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา ซึ่งการที่ QS World University Rankings by Subject คิดคะแนนแบบแยกสาขา ทำให้มหาวิทยาลัยได้รู้ว่าศาสตร์ใดที่มีความเข้มแข็ง และศาสตร์ใดที่ยังคงต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
Advertisement
Facebook Comments

Related post