Digiqole ad

ม.มหิดล ติดอันดับ 1 ของไทย ใน 7 สาขาวิชา จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2021

 ม.มหิดล ติดอันดับ 1 ของไทย ใน 7 สาขาวิชา จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2021
Social sharing
Digiqole ad
Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2021 ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับจำนวน 17 สาขาวิชา จากทั้งหมด 51 สาขาวิชา โดยเป็นอันดับ 1 ในไทย ใน 7 สาขาวิชา (1 สาขาวิชาหลัก และ6 สาขาวิชาเฉพาะ) ได้แก่ Performing Arts อันดับที่ 51 – 100, Life Science & Medicine อันดับ 142, Anatomy & Physiology อันดับที่ 101 – 120, Biological Sciences อันดับที่ 201 – 250, Medicine อันดับที่ 116, Nursing อันดับที่ 101 -150 และ Pharmacy & Pharmacology อันดับที่ 101 – 150
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ผลการจัดอันดับดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นอันดับที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชา Life Sciences & Medicine (จากเดิม อันดับที่ 143) และอีกหลายสาขาที่ยังคงอันดับคงที่ นอกจากนี้ ได้มีสาขาวิชาที่เข้าสู่อันดับ Top 100 ครั้งแรก คือ Performing Arts ซึ่งคิดคะแนนจากความมีชื่อเสียงด้านดนตรีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นสาขาที่เพิ่มเข้ามาในการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject ที่ในปีนี้มีการขยายขอบเขตไปจนถึง 51 สาขาวิชา โดยจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกไม่ได้เป็นที่ 1 ในทุกเรื่อง แต่จะมีความถนัดที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา ซึ่งการที่ QS World University Rankings by Subject คิดคะแนนแบบแยกสาขา ทำให้มหาวิทยาลัยได้รู้ว่าศาสตร์ใดที่มีความเข้มแข็ง และศาสตร์ใดที่ยังคงต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
Facebook Comments

Related post