Digiqole ad

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.

 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ร่วมสมทบบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนาม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมี ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานการเงินและบริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการมอบเงิน โดย ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/zcerb

Related post