Digiqole ad

มูลนิธิ ณภาฯ บสย. กอช. เปิดหลักสูตรสร้างชีวิตใหม่ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางอุดรธานี

 มูลนิธิ ณภาฯ บสย. กอช. เปิดหลักสูตรสร้างชีวิตใหม่ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางอุดรธานี
Social sharing
Digiqole ad

3 เครือข่ายองค์กรพันธมิตร มูลนิธิ ณภาฯ บสย. และ กอช. ผนึกความร่วมมือขับเคลื่อน CSR สร้างชีวิตใหม่กลุ่มผู้ต้องขัง ปีที่ 4 เปิดหลักสูตรอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ เรือนจำกลางอุดรธานี

นางสาวนิธิชญา ศรีสุขพรชัย กรรมการบริหาร มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี นายอภิชัย สายสดุดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ นายฐิตวัฒน์ พรหมทวีโชค ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกิจกรรม CSR เปิดการอบรมหลักสูตร บสย. สร้างชีวิตใหม่ ปี 4

ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยมีนายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเรียนรู้วิธีการออมเงินหลังเกษียณเพื่ออนาคต โดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่กำลังพ้นโทษ ภายในเรือนจำกลางอุดรธานี ให้ก้าวสู่อิสระทางอาชีพ เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้มแข็งได้อย่างมั่นคง ณ เรือนจํากลางอุดรธานี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสกลับสู่สังคมสามารถขอรับคำปรึกษา การสร้างอาชีพ การประกอบธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งทุนได้ฟรี ที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) หรือลงทะเบียนในช่องทาง Line TCG First (@tcgfirst) ฟรี 24 ชั่วโมง…

Facebook Comments

Related post