Digiqole ad

“มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์” ลงนาม MOU “มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์” ร่วมวิจัยและพัฒนาทันตสาธารณสุข

 “มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์” ลงนาม MOU “มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์” ร่วมวิจัยและพัฒนาทันตสาธารณสุข
Social sharing
Digiqole ad

หากพูดถึงปัญหาสุขภาพช่องปากในปัจจุบัน นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เด่นชัดของคนไทยจำนวนหนึ่ง ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามจนเกิดเป็นโรคร้ายที่ส่งผลต่อสุขภาพของร่างกายรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด โดยโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่ง และในบทบาทผู้ก่อตั้ง มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมถ์ อีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนและให้บริการประชาชนด้านทันตกรรม ซึ่งในการร่วมมือกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการบริการด้านทันตสาธารณสุข โดยใช้นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูจากโรคทางทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้รับเกียรติจาก คุณวรวุฒิ กุลแก้ว กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คุณประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธาน มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ในการลงนามบันทึก

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุนทร ศรีทา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินเยี่ยมชมบรรยากาศโรงพยาบาลพร้อมด้วยบูธนำเสนอนวัตกรรมของทางมูลนิธิ โดยได้มีการนำนวัตกรรม หลากหลายทางด้านทันตกรรมมาจัดแสดงให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้มีโอกาสเข้าชมและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์จริง ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก “เจลลี่โภชนา” , นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล “วุ้นชุ่มปาก” เป็นต้น ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โถงชั้น 1  โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินงานวิจัย พัฒนา คิดค้นผลิต นวัตกรรม เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ยา และ เวชภัณฑ์ ตลอดจน งานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม มุ่งสร้างโอกาสให้สาธารณชนได้รับประโยชน์จากการวิจัย และพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นใช้ในประเทศ และนำไปสนับสนุนกิจกรรมการออกบริการประชาชน ของหน่วยทันตกรรม พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองพระราชกระแส ด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข

มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ถูกก่อตั้งโดยโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสในการรักษาพยาบาล, จัดโครงการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และการพยาบาลที่ทันสมัยเพื่อสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยยากไร้, ศึกษาสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคทั่วไป และโรคอุบัติใหม่, สนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาส, ดำเนินการ  หรือร่วมมือกับองค์การการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ และมูลนิธิฯ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ได้ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551948965451&mibextid=LQQJ4d

 

 

Facebook Comments

Related post