Digiqole ad

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา จัดทำ “การ์ดเติมสุข” ให้เป็นเครื่องมือฝึกสติง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมจัดเวิร์กช็อป “วันนี้เป็นวันดีของชีวิต” โดย สสส.

 มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา  จัดทำ “การ์ดเติมสุข” ให้เป็นเครื่องมือฝึกสติง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมจัดเวิร์กช็อป “วันนี้เป็นวันดีของชีวิต” โดย สสส.
Social sharing
Digiqole ad

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ไอเดียเก๋!!! จัดทำ “การ์ดเติมสุข” ให้เป็นเครื่องมือฝึกสติง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมจัดเวิร์กช็อป “วันนี้เป็นวันดีของชีวิต” แนะแนวการใช้ สนับสนุนโดย สสส.

ในยุคสมัยที่เราเรียกกันว่า “ยุคดิจิทัล” สังคมถูกผูกติดกับเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน วิถีชีวิตของผู้คนถูกกลืนไปกับความเร่งรีบแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว หลายคนกลายเป็นโรคที่รออะไรไม่ได้ สมาธิสั้น หงุดหงิด หัวร้อนง่าย ซึ่งเป็นผลพวงจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษย์เราบางครั้งแทบจะไม่ได้อยู่กับตัวเอง สำรวจใจตัวเองกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

ด้วยเหตุนี้ “มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา” (องค์กรไม่แสวงกำไร ทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม) จึงได้จัดทำ “การ์ดเติมสุข” ซึ่งออกแบบโดย “พระไพศาล วิสาโล” ที่มีวัตถุประสงค์หลักคืออยากให้ผู้คนสามารถฝึกจิต ปฏิบัติตนโดยไม่จำเป็นต้องเข้าวัด เข้าสถานปฏิบัติธรรม การ์ดนี้จึงเป็นเครื่องมือฝึกสติในชีวิตประจำวัน ฝึกได้ทุกคน ทุกวัน ที่ช่วยให้ผู้ฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะ และเกิดความรู้สึกตัว รับรู้อารมณ์ ความรู้สึก และความคิดของตนเอง ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทำให้พบความสุขจากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ


โดยล่าสุด มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ได้จัดกิจกรรม “วันนี้เป็นวันดีของชีวิต” ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) จัดขึ้นที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ที่ชวนประชาคนคนทั่วไป ให้ได้มาทดลองใช้การ์ดเติมสุขร่วมกัน ซึ่งยึดหลักคำว่า “สติ” Mindfuless คือการระลึกได้ในปัจจุบัน รู้สึกตัว ทำสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้ตัว รู้ทันความคิดและอารมณ์ ไม่ตัดสินสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว

โดยรายละเอียดของงานนั้น “นายจักรกริช พวงแก้ว” (ฝ่ายสื่อสารองค์กรของมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา) เล่าว่า “การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักการ์ดเติมสุข และได้ใช้ประโยชน์จากการ์ดนี้จริงๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการ์ดจะแบ่งเป็น 3 หมวด คือหมวดฝึกสังเกตรับรู้กายใจ ที่จะทำให้เราได้กลับมาสังเกตตัวเอง ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายและความคิดอารมณ์ของตน และหมวดที่ 2 ที่จะเป็นการฝึกปฏิบัติกับตนเอง รู้ที่จะรับมือกับสิ่งที่มากระทบ เพื่อปรับทัศนคติปรับมุมมองของตัวเอง ส่วนอีกหมวดก็จะเป็นในส่วนที่เราไปเชื่อมโยงกับผู้อื่น

ฝึกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น อันนี้จะเป็นไปตามคำสอนของพระอาจารย์ไพศาลเลยที่ว่า ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ที่เป็นหลักการเดียวกันกับท่านพุทธทาสภิกขุ เพราะการที่นอกจากเราจะฝึกปฏิบัติกับตัวเองแล้วแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่น สังคมก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไร ที่พุทธิกาเองก็ได้ใช้แนวทางนี้เป็นหลักในการทำงานของเราเลยว่า เวลาเราทำงานสังคมต้องได้ประโยชน์ด้วย โดยใช้หลักธรรมะเป็นตัวนำทาง และสำหรับงานวันนี้เป็นวันดีของชีวิตครั้งนี้ก็เช่นกัน เราอยากให้ผู้คนฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง จึงได้จัดทำในรูปแบบของการเวิร์กช็อป โดยจะสุ่มหยิบการ์ดขึ้นมาในหมวดต่างๆ และให้ผู้ที่เข้าเวิร์กช็อปได้ทดลองทำ เพื่อทำให้เห็นภาพ ณ ขณะนั้นจริงๆ เพื่อเป็นแนวทางเมื่อนำไปใช้ ไปฝึกด้วยตัวเองในแต่ละวันได้ถูกหลักถูกวิธี”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อการ์ดเติมสุขได้ที่ เว็บไซต์ rindhammabook.com
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037Cx9Rd4gVjM69H7SgWJztjMKhZa1XDqjw3AXYX4crAARQXdpaN7b8zVoL1tUKWeHl&id=100064458830971&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เพจมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

#วันนี้เป็นวันดีของชีวิต #การ์ดวันนี้คือวันดีของชีวิต #สสส #มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

Facebook Comments

Related post